אקליםשינויי אקלים


פרק זה דן בשינויים באקלים הנגרמים בין אם באופן טבעי ומחזורי בטבע ובין אם על-ידי האדם.

בצורת


אזור מוגדר כמוכה בצורת אקלימית כאשר כמות המשקעים שירדה בו בעונת הגשמים נמוכה ב- 30% או יותר מהממוצע השנתי של אותו אזור.

תקופות קרח


שינויים קלים במסלולו של כדור-הארץ ואו בזווית נטיית צירו הם ככל הנראה הסיבה לשינויי האקלים הקיצוניים שחלו בעברו. בשינויים אלו חלה ירידה של כ- Cº8 בטמפרטורה הממוצעת על פני כדור-הארץ. ירידת טמפרטורה זו אפשרה את התפשטות הקרחונים מעבר לקטבים לאזורים רבים אחרים. התקופה שבה הטמפרטורה הייתה נמוכה ושבה שכבת קרח כיסתה שטחים נרחבים נקראת תקופת הקרח. ההיסטוריה של כדור-הארץ מלמדת כי בעברו היו מספר תקופות קרח שונות. תקופת קרח אופיינית יכולה להימשך כמה עשרות אלפי שנים ועד למאה אלף שנה. תקופת הביניים שבין כל שתי תקופות קרח עוקבות נקראת תקופה בין-קרחונית. בתקופה הבין-קרחונית ישנה עלייה בטמפרטורה הממוצעת של כדור-הארץ, הקרחונים נמסים ונסוגים ולכן ישנה עלייה במפלס מי הים. למשל, בתקופת הקרח האחרונה היה מפלס מי הים נמוך בכ-150 מטרים מכפי שהוא היום.

כיום אנו נמצאים בתקופה בין קרחונית. תקופת הקרח האחרונה הסתיימה לפני כעשרת אלפים שנה. היסטוריונים סבורים כי לאחר תקופת הקרח האחרונה, לאחר נסיגת הקרחונים, החל האדם לנדוד על פני הארץ ולעסוק בחקלאות.

אל-ניניו ולה ניניה


השם אל-ניניו הגיע מדייגים ממדינת פרו שבדרום-אמריקה. דייגים אלו שמו לב כי אחת לכמה שנים מגיע לאזור החוף זרם מים חם. זרם המים החם אינו עשיר במזון כמו זרם המים הקר, ולכן כמות הדגה בים נמוכה באותה שנה. בשנים שבהם הוא מופיע מגיע זרם המים החם סמוך לחג המולד, חג המציין את לידתו של ישו. הדייגים קישרו בין תופעת חוסר הדגה לישו התינוק וקראו לתופעה אל-ניניו (ילד בספרדית). תופעת הלה-ניניה (הילדה) מציינת תופעה הפוכה בה זרם המים הקר מתעצם והדגה רבה.

כיום השמות אל-ניניו ולה-ניניה מתארות תופעות אקלימיות בלתי מוסברות בהן אחת לארבע עד שבע שנים ישנה בצורת חריגה או שנה גשומה מאוד. שמות אלו בשימוש לתיאור שנים בהן מזג-האוויר הוא קיצוני גם מבחינת מספר הסערות הטרופיות, מיעוטן או ריבוין.

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | אקלים: מבוא | שכבת האטמוספרה | קרינת השמש וטמפרטורות | תנועות האוויר באטמוספרה | העננים והשפעתם | ממלכת הים | סוגי אקלים | שינויי אקלים ]