גיאולוגיה



הזמן הגיאולוגי


לפי הערכת המדענים כדור-הארץ נוצר לפני כ-54.6 מיליארד שנים. כדור הארץ היה בתחילת דרכו ענן גז לוהט שהתכווץ, התקרר והתמצק לכדור שאנו מכירים היום. התהוותו של כדור-הארץ, התפתחות היבשות, האוקיינוסים, ההרים, הבקעים, הנהרות הם תהליכים שהתרחשו על פני תקופה ארוכה זו והתרחשותם היא בשינויים בקצב איטי ביותר.

את הזמן שעבר כדור-הארץ מאז היווצרותו מכנים זמן גיאולוגי. את הזמן הגיאולוגי נהוג לחלק לארבע עידנים שונים לפי התפתחות החיים על פני כדור-הארץ.

      פרקמבריום – זהו עידן קדום וחסר חיים שנמשך כ-4 מיליארד שנים.

      פלאוזואיקון – (פלאו – עתיק, איקון-עידן) זהו עידן בו חיו על פני כדור-הארץ צורות חיים פשוטות ביותר. עידן זה נמשך כ-320 מיליוני שנים.

      מזוזואיקון – (מזו – אמצעי) זהו עידן בו חיו על פני כדור-הארץ זוחלים וחרקים. עידן זה נמשך כ-180 מיליוני שנים.

      קנוזואיקון – (קנו – צעיר) זהו עידן בו החלו להתפתח היונקים על פני כדור הארץ. עידן זה נמשך כ-65 מיליוני שנים ונמשך עד היום.

פרקמבריום


בעידן זה נוצרו סלעי היסוד (כמו בזלת וגרניט) והסלעים המטמורפיים. כ-20% מהסלעים החשופים על פני כדור-הארץ הם מתקופה זו. את הסלעים העתיקים ביותר על פני כדור-הארץ ניתן לתעד עד ללפני כ-3.5 מיליארד שנים. סלעי הפרקמבריום החשופים על פני כדור-הארץ מופיעים ברצף גושי של סלעים. סלעים אלו חזקים יותר מסלעים אחרים ולכן זכו לכינוי מסיב (או שילד, מגן בלעז). דוגמאות למסיבים (שילדים) ישנם בקנדה, באפריקה, בסיביר. בארץ נמצא את מסיב אילת הקטן.

קטע ממסיב הרי אילת


פלאוזואיקון


בעידן זה הופיעו חסרי החוליות במים בשפע. אחריהם הופיע ראשוני בעלי החוליות, ובעקבות אלה הופיעו הדגים חסרי הלסת ובעלי הסחוס.

תקופת הפלאוזואיקון מאופיינת בהצפה חוזרת ונושנת של אזורי היבשה במים.

עידן זה מחולק לשתי תקופות, פלאוזואיקון עליון ופלאוזואיקון תחתון, זאת בהתאם להתפתחות הצמחייה ובעלי-החיים על פני כדור-הארץ. כל אחת מתת-תקופות אלו מתחלקת לשלוש תתי-תת-תקופות.

את הפלאוזואיקון התחתון נחלק בצורה הבאה:

      קמבריום – הופעתם של יצורי חיים רבים וטמיעתם במאובנים רבים. תופעה המכונה גם "התפוצצות הקמבריום".

      אורדוביק – תנועת יבשת גונדוואנה דרומה לקוטב הדרומי ועלייתה מעל פני הים.

      סילור – הפשרת הקרחונים והתייצבות האקלים בכללותו. הופעת שוניות האלמוגים.

תקופת הפלאוזואיקון העליון מאופיינת בעליית היבשות מעל קו המים ובהפסקת הצפות המים הגדולות.

את הפלאוזואיקון העליון נחלק בצורה הבאה:

      דיבון – הופעת הדגים חסרי הלסת ובעלי הסחוס (כולל כרישים) בתחילת תקופה זו, ובסיומה הופיעו בעלי הדו-חיים.

      קרבון – הופעת הזוחלים הראשונים. זו גם התקופה בה נוצרו מרבצי הפחם הגדולים ועל כן זכתה לשמה – קרבון.

      פרם – רוב יבשת פנגיאה הגדולה כבר נוצרה. בתקופה זו נכחדו יצורי חיים רבים.

מזוזואיקון


בעידן זה שלטו על פני כדור-הארץ חסרי החוליות למיניהן. בייחוד נפוצו הרכיכות: שבלולים, צדפות וכו'. מבין בעלי החוליות שחיו בעידן זה בולטים הדינוזאורים שנכחדו בסופו.

עידן המזוזואיקון מתחלק לשלוש תקופות:

      טריאס – בתקופה זו התרחבו אזורי היבשה, בליווי פעילות געשית רבה. מלבד זאת לא הייתה פעילות גיאולוגית משמעותית נוספת.

      יורא – בתקופה זו הוצפו שטחי יבשה רבים במים, אזורי האלמוגים התפשטו והקימוט האלפיני החל.

      קרטיקון – בתקופה זו הוצפו שטחי יבשה רבים במים פעם נוספת, בהודו ובאפריקה התרחשה פעילות וולקנית רבה.

קנוזואיקון


עידן זה מתחיל לאחר סיום הקימוט האלפיני והתהוותן של שרשרות ההרים הגדולות בעולם. בתקופה זו חלו גם עידני קרח גדולים. משפחת היונקים שהחלה להופיע עוד בעידן המזוזואיקון התפתחה והתרחבה רבות החל מתקופה זו. קופי האדם ואחריהם האדם הראשון הופיעו לקראת סוף תקופה זו.

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאולוגיה: מבוא | החלל ומערכת השמש | מבנה כדור-הארץ | מינרלים וסלעים | תיאוריית נדידת היבשות | טקטוניקת הלוחות | רעידות אדמה ופעילות געשית | תהליכים בקרום כדור-הארץ | הזמן הגיאולוגי ]