גיאומורפולוגיהבלייה


בלייה היא תהליך בו מתפוררים הסלעים הגדולים לחלקיקים קטנים יותר. התפוררות זו נגרמת ממגע של הסלע עם אוויר ומים. קיימים מספר סוגי בלייה:

      בלייה פיזית – התפרקות של הסלע לחלקים קטנים יותר בגלל לחץ שמופעל עליו. רוח הפועלת על סלע מפעילה עליו שטח פניו לחץ וגורמת לשחיקתו. מים הזורמים על פני הסלע שוחקים גם הם את פניו ומחליקים אותו. הלחץ יכול להגיע גם ממים הקופאים בסדקי הסלע, מתפשטים בנפחם וגורמים להתרחבות הסדקים עד לשבירת הסלע. גם שינויי חום וקור בטמפרטורת הסלע יכולים לגרום לביקוע סדקים בתוכו.

      בלייה כימית – גשם חומצי הנופל על פני הסלע גורם להתפרקות חומרים שונים מעליו ולהיווצרות חורים בו.

      בלייה אורגנית – בלייה מכאנית או כימית הנגרמת מצמחים או בעלי-חיים. למשל שורשי עץ המבקעים סלע, חיות השוברות סלעים בכוח, הפרשות חומציות המסיסות את פני הסלע וכו'.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | גיאומורפולוגיה: מבוא | בלייה | תופעת הקרסט | קרקעות | עיצוב הנוף | קרחונים ]