המפה והאטלסגובה מוחלט


גובה מפלס פני הים נקבע לשמש כנקודת יחוס לגובהם של עצמים אחרים, ולכן נקבע לשם פשטות כגובה אפס. את פסגות ההרים נמדוד ביחס לגובה פני הים ביחידות של מטרים. גובה זה נקרא הגובה המוחלט של ההרים. גם את עומקם של העמקים והבקעות נמדוד ביחידות של מטרים, לאלו יתווסף סימן שלילי כאשר הם נמוכים מגובה פני הים.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]