המפה והאטלסהרשת הגיאוגרפית


כדי שניתן יהיה למקם עצם על פני המפה בכל נקודה ונקודה ובדיוק מוחלט הומצאה רשת דמיונית של קווי אורך וקווי רוחב העוטפת את כדור-הארץ.

קווי רוחב הם קווים מעגליים המקבילים אחד לשני וניצבים לכיווני צפון ודרום. קו הרוחב שבקו המשווה הנו הקו הארוך ביותר ונבחר לשמש כקו יחוס, לכן ערכו אפס מעלות. ככל שנצפין או בהתאמה נדרים כך ילכו קווי הרוחב ויתקצרו באורכם. כאשר נגיע לקטבים יצטמצמו קווי הרוחב לנקודה בודדת חסרת מימד, הנקראת גם קו רוחב 90 מעלות או נקודת הקוטב.

קווי אורך הם קווים מעגליים העוטפים את כדור-הארץ וחוצים את שני קטביו. נשים לב שבסמוך לקטבים קווי האורך קרובים אחד לשני (בקוטב הם מתאחדים בנקודת הקוטב) וככל שמתרחקים מהקטבים הם מתרחקים אחד מהשני. תכונה זו נובעת מצורתו העגולה של כדור-הארץ. בקו המשווה המרחק בין כל שני קווי אורך יהיה מרבי. כל קווי האורך שווים באורכם ואין אף אחד מהם שהוא ייחודי. באופן שרירותי נבחר קו האורך החוצה את גריניץ' שבלונדון לשמש כקו יחוס שערכו אפס מעלות. קווי האורך האחרים נמדדים במעלות כמו קווי הרוחב וערכם מגיע עד ל-180 מעלות (לא כולל).

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - גיאוגרפיה | המפה והאטלס: מבוא | קנה-מידה | נקודת-ציון | גובה מוחלט | שושנת הרוחות | הרשת הגיאוגרפית ]