אווירון מדחף
מבוא


התשוקה לעוף בשמיים כמו ציפור היא עתיקת יומין בהיסטוריה האנושית. אגדות רבות נקשרו לחלום זה וביניהן בולטת האגדה הרומית על דדלוס ועל בנו איקרוס.

דדלוס היה בנאי מוכשר ביותר אשר נכלא במגדל אבן יחד עם בנו, איקרוס. דדלוס, המוכשר בידיו, בנה לו ולבנו כנפיים מנוצות אשר הוא הדביק בעזרת דונג. השניים עפו יחד בשמיים ונמלטו מהמגדל. לפני שיצאו לדרך הזהיר דדלוס את בנו שלא יעוף גבוה מידי, כדי שהשמש לא תמיס את הדונג וכנפיו יתפרקו, אך גם שלא יעוף נמוך מידי כדי שהרוחות החזקות לא יתלשו את נוצותיו. איקרוס התלהב מאוד מיכולתו לעוף ושכח את האזהרה לגבי השמש ועף גבוה מידי באוויר. הדונג שהדביק את נוצותיו נמס מחום השמש והללו התפזרו לכל עבר. משאיבד את נוצות כנפיו החל איקרוס לצלול מטה. אביו, דדלוס צלל מיד אחריו כדי לתפוס אותו. הוא הצליח לתפוס אותו, אך שניהם כבר ירדו נמוך מידי ונוצותיו של דדלוס נתלשו מהרוח החזקה. מחובקים הם נפלו, פגעו בקרקע ומתו.

סיפור אגדה זה מלמד אותנו על כך שהיכולת לעוף בשמיים נתפסת כמלהיבה במיוחד אצל בני-האדם עוד מהעת העתיקה, וודאי גם מעבר לכך. הדרך הטבעית להשגת יכולת תעופה נתפסה על-ידי חיקוי יכולת התעופה של הציפורים, כלומר על-ידי כנפיים הבנויות מנוצות. ניסיונות קודמים של האדם לעוף, לפני העת המודרנית, נידונו לכישלון ולרוב הסתיימו, כמו בסיפורם של דדלוס ואיקרוס, במוות.

למעשה, עד אמצע המאה ה-19, כל הישגי האנושות בתחום זה היו השגת יכולת דאייה למרחקים קצרים. דאייה, להבדיל מטיסה, הנה יכולת מעבר ממקום למקום דרך האוויר, במנותק מהקרקע, בצורה מוגבלת מאוד. הדאייה הינה למעשה נפילה איטית ממקום גבוה אל מקום מרוחק ונמוך יותר. הדאייה תלויה אם כן בהפרש הגבהים ולא מאפשרת מעבר באוויר ממקום נמוך אל מקום גבוה. בנוסף, בדאייה אין לאדם יכולת שליטה על כיוון דאייתו והוא תלוי יותר במשטר הרוחות הקיים באותו המקום ובאותו הזמן. בדאייה ניתן לעבור בהצלחה מרחקים קצרים בלבד.

למרות כל זאת, השגת יכולת הדאייה באוויר, שקדמה כמובן להשגת יכולת הטיסה, תרמה רבות להבנת עקרונות המעוף באוויר. כל חוקרי התעופה הנועזים הראשונים, שבנו לעצמם כלי טיס לבדיקה, התנסו קודם בדאייה.

על אחדים מאבות התעופה הללו, ומבין החשובים ביותר מביניהם, נלמד מייד בפרק הבא.

לפרק הבא
[ מבוא | חלוצי התעופה | האחים רייט | כיצד אווירון מדחף טס באוויר |
המצאת המאזנים | הפטנט של האחים רייט | השנים שלפני מלחמת העולם הראשונה | כלי-טיס במלחמת העולם הראשונה |
תקופת הזהב של התעופה | האווירון במלחמת העולם השנייה | סיכום ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]