המצאת המכונית
הצורך בכלי-רכב חסר מסילה


המצאת הרכבת וסלילת מסילות הברזל הרבות במחצית השנייה של המאה ה-19 אכן נתנו מענה יפה לצורך בכלי תחבורה זול, אמין ויעיל לצורך העברת חומרי-גלם ותוצרים ממקום אחד למקום שני. בעזרת הרכבת ניתן היה גם להסיע נוסעים מעיר גדולה אחת לעיר גדולה אחרת. המהפכה התעשייתית, אשר המצאת הרכבת תרמה לה ועזרה לה להתקיים, האיצה את הקמתם של אזורי תעשייה, מפעלים ובתי מלאכה שונים בסמוך לערים. מקומות עבודה חדשים אלו הצריכו ידיים עובדות רבות והערים החלו לגדול בכמות אוכלוסייתן עוד ועוד.

גידולן של הערים יצר צורך בכלי תחבורה מכאני עירוני, אמין, נוח וזול אשר יאפשר תנועת המוני אנשים מכל נקודה בעיר הגדולה אל כל נקודה אחרת בה. לצורך זה נחפרו עוד לקראת סוף המאה ה-19 רכבות תחתיות בערים הגדולות כדוגמת לונדון ופריז. מאוחר יותר, בתחילת המאה ה-20 הופיע החשמלית ברחובות העיר על פני הקרקע. אך גם הרכבת וגם החשמלית לא נתנו מענה הולם וראוי לצורך בחופש ניידות מלא בתוך העיר מכל נקודה לכל נקודה. גם לרכבת התחתית וגם לחשמלית היו מסילות קבועות אשר נעו רק ברחובות הראשיים. לא ניתן היה מטעמי עלות ומטעמי יישום בשטח להעביר קווי מסילה בכל רחובות וסמטאות העיר. התנועה המכאנית העירונית, אם כן, נותרה מוגבלת ולא ביטלה לגמרי את הצורך בכרכרות הרתומות לסוסים אשר המשיכו לנוע ברחובות העיר באופן חופשי מכל מקום בה לכל מקום אחר בה.

רכבת "הסקוטי המעופף" המפורסמת


גם מחוץ לערים הגדולות, באזורי הכפר, הרכבת לא סיפקה בכל מקום את הדרישה לכלי-תחבורה מכאני זול, אמין ויעיל. קווי המסילה לא עברו בסמוך לכל כפר ויישוב קטן. גם אם עברה מסילת רכבת בסמוך למקום יישוב מבודד לעיתים הוצבה התחנה במרחק אשר הצריך שימוש בעגלה רתומה לסוס כדי להגיע אליה.

מכל המתואר לעיל עולה תמונה ברורה שהרכבת והחשמלית לא נתנו מענה מלא לצורך של האדם בניידות חופשית מלאה. הן היו קבועות במסילתן, לא הגיעו לכל נקודה ונקודה וגם פעלו לפי לוח-זמנים קבוע ובתדירות מוגבלת. הצורך בכלי תחבורה אשר ייתן חופש תנועה בלתי מוגבל נותר ללא מענה.

כמענה לצורך זה נולדה המצאת המכונית.

לפרק הבא
[ הצורך בכלי-רכב חסר מסילה | רכבים ממונעי קיטור |
מנוע גז בעל בעירה פנימית | מנוע בנזין בעל בעירה פנימית |
מנוע שתי פעימות ומנוע ארבע פעימות | כלי התחבורה המוצלח הראשון |
ציוני-דרךלשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]