מחשב
מבוא


כפי ששמו מרמז עליו, המחשב הינו מכונה המבצעת פעולות חישוב. מאז הופיע האדם הנבון הראשון הוא נזקק לעריכת חישובים. דוגמאות שונות לצורך בעריכת חישובים הן, למשל, ספירת מספר הכבשים שבעדר, ספירת כמות הדגים שנתפסה, חישוב גודל שטח האדמה שיש לעבד וכו'. תחילה התבצעו החישובים בעזרת ספירת אצבעות הידיים. מכאן גם נובע הבסיס העשרוני לכל החישובים המשתמש ב-10 ספרות שונות (0 עד 9) כמספר האצבעות שבשתי ידינו.

הייצוג העשרוני בעזרת עשרת הספרות המוכרות לנו היום מקורו מהספירה הערבית, מתקופה בה מרכז לימוד ופיתוח המתמטיקה נמצא בארצות ערב. עוד על התפתחות הספרות הערביות המשמשות אותנו היום ניתן לקרוא באתר זה בפרק הדן בהתפתחות הספרות.

לפרק הבא
[ מבוא | החשבונייה | המחבר המכאני הראשון | המחבר המכאני השני | המכונה הדיפרנציאלית | המנוע האנליטי | מכונת - Z3 | אבי המחשב המודרני | "הבומבה" | מכונת - ABC | מכונת - Colossus | מכונת - Mark I | מכונת - ACE | מכונת - ENIAC | מכונת - EDVAC | מכונת - UNIVAC | הטרנזיסטור והמעגל המשולב | התפתחות שפות התוכנה | ציוני-דרך | אחרית-דבר ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]