מטוס סילון
לפני קריאת פרק זה מומלץ לקרוא את הפרק הדן בהמצאת אווירון המדחף הנמצא באתר זה.

מבוא


המצאת מנוע הסילון ויישומו לשם הנעת המטוס היוו מהפך של ממש בהמשך להמצאת אווירון המדחף עליה ניתן לקרוא בפרק מיוחד באתר זה.

אווירון המדחף שהומצא בשנת 1903 על-ידי האחים רייט שופר עם השנים, בעיקר במהלך שתי מלחמות העולם. אמינות פעולתו, כושר נשיאתו, יכולת התמרון שלו ומהירות טיסתו שופרו שוב ושוב. בהגיע אווירון המדחף למהירות של כ- 700 קמ"ש נתקלו המתכננים במחסום בלתי-נראה שלא ניתן היה לעוברו.

מנוע הסילון נתן את הפתרון לאותו מחסום מהירות ואפשר להגיע למהירויות טיסה גבוהות עליהן ניתן היה רק לחלום להגיע עם מנוע מדחף.

פרק זה באתר דן בהמצאת מטוס הסילון.

לפרק הבא
[ מבוא | מנוע הסילון | כלל השטח באווירונאוטיקה | מאז ועד היום |
תעופה ישראלית ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]