המצאת הרדיו
מבוא


בעת העתיקה, כאשר מנהיג רצה להפיץ את דבריו בקרב אנשיו הרבים עמדו בפניו שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא לשאת נאום בפניהם במקום התכנסותם. אפשרות אחרת הייתה לתלות מודעה או להפיץ הודעות על גבי פתקים רבים. המצאת מכבש הדפוס בימי-הביניים אפשר מאוחר יותר להפיץ עלונים ועיתונים לגשת לקהל אנשים רחב יותר, אך נדרש שאותו קהל ידע לקרוא.

שתי המצאות טכנולוגיות של המאה ה-19 אפשרו להעביר מידע באופן מהיר ביותר למרחקים גדולים. הטלגרף, שהומצא בשנת 1836, אפשר לשלוח הודעות מלל למרחקים גדולים. הטלפון, שהומצא בשנת 1876, אפשר לשלוח קול למרחקים גדולים. בעזרת שתי המצאות חשובות אלו הפך העולם להידמות ל- "כפר קטן" בו כולם נגישים לכולם.

גם הטלגרף וגם הטלפון היו שתי המצאות אשר אפשרו ליצור קשר למרחק רב. אך הקשר היה אישי, בין השולח לנמען. ניתן היה להעביר הודעות, של מלל או קוליות, למרחק רב, אך עדיין נדרשה פעולה נוספת כדי שההודעה תופץ ברבים בקהל גדול ככל האפשר. הדרישה לסוג של תקשורת להמונים עדיין היתה חסרה את ההמצאה אשר תענה על דרישה זו. המצאת הרדיו בא בדיוק כדי לענות על דרישה זו. ההתפתחות הטכנולוגית אשר לא פסקה עם המצאות הטלגרף והטלפון אפשרה בתחילת המאה ה-20 את פיתוחה של המצאת הרדיו.

כיצד בדיוק התפתחה המצאת הרדיו, מי הם האנשים העומדים מאחורי המצאה זו וכיצד המצאה זו שינתה את חיינו – על כך ועוד בפרק זה הדן בהמצאת הרדיו.

לפרק הבא
[ מבוא | גלים אלקטרומגנטיים | חשמל באוויר |
הטלגרף האלחוטי | שידור קול דרך האוויר | הרדיו המסחרי |
ימי הרדיו | רדיו קול ישראל ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]