המצאת הטלוויזיה
מבוא


הטלוויזיה היא ללא ספק אחת ההמצאות של המאה העשרים שהשפעתה ניכרת על חיי היום-יום שלנו. בעולם המערבי, אדם מקדיש בממוצע כ- 3-4 שעות ביום לצפייה במרקע הטלוויזיה. הטלוויזיה משמשת להעברת חדשות, תוכניות לימוד, תוכניות תרבות ובידור ועוד. הפעולה הפאסיבית של ישיבה מול מקלט הטלוויזיה וצפייה במסך הקטן הפכה לבילוי הזמן הנפוץ ביותר של האדם המודרני. הצפייה בטלוויזיה דחקה בילויי פנאי אחרים שהיו נהוגים לפני המצאתה. הזמן המוקדש לבילויי פנאי יומיומיים אחרים כמו ספורט, קריאה, משחקים וכדומה התקצר משמעותית לעומת ימים עברו. הטלוויזיה ללא ספק יצרה שינוי מהותי בסדר יומו ואורח חייו של האדם המודרני החל מהמחצית השנייה של המאה העשרים.


אך מהי בדיוק הטלוויזיה?

המצאות הטלגרף, הטלפון והרדיו היוו מהפיכה של ממש בתחום התקשורת. בייחוד המצאת הרדיו נתפסה כמופלאה ושבתה את דמיונם של רבים. בעזרת המצאת הרדיו ניתן היה לשלוח קול וצלילים דרך האוויר ולקלוט אותם במקומות רחוקים ביותר. הישג זה של המצאת הרדיו, אמנם היה מופלא, אך השאיר שאלה פתוחה תלויה ועומדת בחלל האוויר. האם ניתן יהיה, באיזשהו אופן, לשלוח לא רק קול דרך האוויר, אלא גם תמונה?

הרדיו פועל באופן הבא:
הקול והצלילים נקלטים במיקרופון אשר בתחנת השידור ומומרים לאות חשמלי. האות החשמלי מוגבר ומשודר באוויר. מהאוויר נקלט האות החשמלי המשודר במקלט הרדיו ועובר בו תהליך המרה הפוך. בתהליך ההמרה ההפוך מומר האות החשמלי לקול או לצליל בעזרת הרמקול.

באופן דומה ניתן לתכנן מערכת אשר במקום להמיר קול או צליל לאות חשמלי וההפך היא תמיר תמונה (או יותר נכון מידע של כמויות אור) לאות חשמלי וההפך.

זהו השינוי היסודי הנדרש במערכת כדי שתוכל לשדר ולקלוט אותות חשמליים שמקורם בתמונה - המרה של כמויות אור למידע חשמלי. החל מרגע שהמצאת הרדיו הוצגה בפני הציבור הרחב החלה מחשבה זו להתרוצץ בראשיהם של אנשים רבים. לא רק אנשי מדע ואקדמיה מנוסים נתפסו לעניין, אלא גם סטודנטים צעירים וסתם אזרחים מהשורה חסרי ניסיון מדעי. כל אלו ניסו לפתח מערכת מתאימה שתוכל לשדר ולקלוט תמונה המיוצגת על-ידי אותות חשמליים.

מהן הניסיונות שנעשו ועל-ידי אלו אנשים? מה הייתה בדיוק תרומתו של כל אחד? על כך ועוד מייד בהמשך...

לפרק הבא
[ מבוא | הטלוויזיה המכאנית | הטלוויזיה האלקטרונית | המאבק המשפטי |
התפתחות שידורי הטלוויזיה | הטלוויזיה החינוכית |
הטלוויזיה הכללית (הערוץ הראשון) | מחיקון ואנטי מחיקון ]לשנים: 1990-2000

■...■...■...■...■ | שלום | ■...■...■...■...■[ עמוד ראשי - המצאות | מתמטיקה קדומה | מספרים אי-רציונליים | משפט פיתגורס | גיאומטריה אוקלידית | אלגברה | התפתחות הסְפַרוֹת | משוואות קוביות וקווארדיות | מספרים מורכבים | לוגריתם | חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי | עיקרון הציפה | זכוכית מגדלת | משקפיים | מיקרוסקופ | טלסקופ | חוק סְנֵל | חוק בויל | חוקי התנועה | עיקרון ברנולי | שלושת חוקי התרמודינמיקה | טבלה מחזורית | מדידת מהירות האור | כוח לורנץ | קרינת רנטגן | טרנספורמצית לורנץ | תורת היחסות הפרטית | גילוי האטום | תורת היחסות הכללית | חשמל | חוק קולון | חוק אוהם | חוקי קירכהוף | נורת להט | מנוע קיטור | מנפה כותנה | מצלמה | מקרר | מזגן | מחשב | מכבש דפוס | כתב ברייל | טלגרף | טלפון | רדיו | טלוויזיה | כדור פורח | מצנח | רכבת | אופניים | מכונית | אווירון מדחף | מטוס סילון | אבק שריפה | תותח | רובה מוסקט | מרגמה | אקדח | מוקש | מקלע | רובה-מטען | הוביצר | תת-מקלע | רימון-יד | טנק | רובה-סער | פצצת אטום | תורת האבולוציה | פסטור | תיאוריית התורשה | פניצילין ]