כורסירקע


באמצע המאה החמישית הוקם בגדה המזרחית של הכינרת מנזר נוצרי ובתוכו כנסייה. בתחילת המאה השביעית, עם הפלישה הפרסית לאזור ניזוקו המבנים. הם שופצו מאוחר יותר, אך ננטשו במהלך המאה השמינית לצמיתות.

כורסי - שרידי המנזר


לפי המסורת הנוצרית זהו המקום בו התרחש "נס החזירים" המסופר בברית החדשה. ישו ירד מספינה אל החוף ולקראתו בא איש אחוז דיבוק. ישו ריפא את האיש על-ידי כך שהעביר את הרוחות הרעות שהיו בו לתוך עדר חזירים שהיה במקום. עדר החזירים השתגע ובריצה נכנס למי הכנרת וטבע בם.

מה באתר


בחלק המערבי של בקעת כורסי נמצאים שרידים של כפר דייגים יהודי עתיק מתקופת המשנה והתלמוד. בחלק המזרחי של הבקעה נמצאים שרידים של מנזר נוצרי מהתקופה הביזאנטית. המנזר התגלה לאחר מלחמת ששת הימים במהלך סלילת דרך במקום.

כורסי - רצפת פסיפס


בשנת 1980 התגלתה במקום קפלה קטנה, חלקה בתוך מערה. על פי המסורת הנוצרית זהו המקום בו התגלה לישו האיש אחוז הדיבוק שאותה הוא ריפא בנס החזירים.

הצעות


שיטוט בין העתיקות – כשעה, מסלול קל.

באמצע הגן נמצא "הספסל המכושף". ספסל זה מפורסם ברחבי העולם כספסל המשרה אנרגיות מיוחדות. על פי אמונה עממית תתגשמנה המשאלות שתבקשו בעודכם ישובים על ספסל זה.

כורסי - הספסל המכושף


איך מגיעים


ניסע על כביש 92 דרום (החוף המזרחי של הכנרת). בצומת כורסי נפנה מזרחה (שמאלה) ונגיע תוך זמן קצר לכניסה לאתר.