הקניון האדום
מה באתר


אפיק הקניון נוצר כתוצאה מתהליך בלייה ושחיקה של נחל שזרם והתחתר בו. התחתרות הנחל הייתה קלה יחסית הודות לרכות אבן החול שבקניון. אבן החול הרכה נוצרה מגרגרי קוורץ שהתלכדו יחדיו. מקורם של גרגרי הקוורץ הוא מהתפוררות סלעי יסוד שונים, בעיקר גרניט. הקניון קיבל את צבעו האדום מתחמוצות ברזל המצויות בגרגרי הקוורץ ושהתחמצנו באוויר. תהליך זה דומה לתהליך החלדה רגיל של ברזל המוכר לנו מחיי היומיום.

הקניון האדום

הצעות


טיול מעגלי בתוך הקניון – מסלול קל, כשעה וחצי

הקניון האדום

איך מגיעים


ניסע על כביש 12 דרום. כ-20 ק"מ לפני אילת ישנה ירידה סלולה מהכביש בצד שמאל (מזרח). נרד בירידה ומיד היא מתפצלת לימין ושמאל. נפנה שמאלה (צפון) ונרד לדרך עפר מסומנת באדום. נמשיך במסלול האדום כק"מ ונחנה הרכב בחניון לילה.