נגישות
headlineהיסטוריהפרק זה דן בהיסטוריה של ארץ ישראל מהתקופה הקדומה ועד לשלטון העות'מני.

להלן חלוקה לפי נושאים:

פרהיסטוריה
      התקופה הפאלאוליתית
      התקופה המסוליתית
      התקופה הנאוליתית
      התקופה הכלכוליתית
      תקופת הברונזה הקדומה
      תקופת הברונזה התיכונה
      תקופת הברונזה המאוחרת

מאבות האומה ועד להקמת הממלכה
      תקופת האבות
      תקופת ההתנחלות
      תקופת השופטים
      מלכות שאול
      מלכות דוד

תקופת בית ראשון
      מלכות שלמה
      הממלכה המפולגת
      חורבן בית ראשון

תקופת בית שני
      ימי עזרא ונחמיה
      התקופה ההלניסטית
      החשמונאים
      ממלכת הורדוס
      תקופת הנציבות הרומית
      חורבן בית שני
      מרד בר-כוכבא

גלות ישראל
      תקופת המשנה והתלמוד
      השלטון הביזאנטי
      הכיבוש הפרסי
      הכיבוש הערבי
      הממלכה הצלבנית
      שלטון הממלוכים

המשך יבוא...

        ק ר י א ה       נ ע י מ ה