הכיבוש הערביבשנת 633 החלו השבטים הערבים המוסלמים בשמו של מוחמד, שמת שנה לפני כן, בתהליך של כיבוש ארץ-ישראל. כיבושם את הארץ נמשך על פני מספר שנים עד שבשנת 641 כבשו את כולה. כיבוש הארץ פתח את שעריה לאוכלוסייה ערבית נודדת. אוכלוסייה חדשה זו קנתה לה שטחי חקלאות והחלה לעסוק לפרנסתה בגידולים שונים.

על אף שבני הדתות האחרות נחשבים ככופרים בעיני האסלאם שיש להמיר את דתם ניתן לתושביה של הארץ חופש דתי. גם היהודים וגם הנוצרים הונחו לנפשם והמשיכו להתקיים בארץ לצד תושביה המוסלמים החדשים. הערבית הפכה לשפה המדוברת בארץ ועיר המרכז השלטוני נקבעה כרמלה שהוקמה בשנת 712 על-ידי החליף סולימאן.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]