השלטון הביזנטי



בשנת 395 התפצלה האימפריה הרומית לביזנטיון ולאימפריה הרומית המערבית.

תחת השלטון הביזנטי פוצלה ארץ-ישראל לשלושה חבלי ארץ עיקריים: פלשתינה פרימה במרכז, פלשתינה סקונדה בצפון ופלשתינה טרטיה בדרום.

חלוקת הארץ תחת השלטון הביזנטי

בשנת 429 נפטר הנשיא האחרון של מוסד הנשיאות ולא מונה לא יורש תחתיו. האוכלוסייה היהודית בארץ וברחבי העולם בכלל נותרה ללא מנהיג פוסק הלכתי המקובל על הרוב.

בשנת 527 עלה לשלטון הקיסר יוסטיאנוס שהטיל גזרות ואיסורים כבדים על האוכלוסייה היהודית שגרמו למכה כלכלית קשה, להרחקתם ממוסדות השלטון, לבידודם וניכורם.

בשנת 582 עלה לשלטון הקיסר מארקיוס שבימיו נעשה ניסיון לאנוס בכוח את כל האוכלוסייה היהודית להמיר את דתה ולהתנצר.

מאורעות קשים אלו גרמו לאוכלוסייה היהודית לקבל את הכיבוש הפרסי באהדה מסוימת, או לפחות לא להתנגד לו.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]