התקופה הכלכוליתיתמסגרת הזמן של תקופה זו הוא מ- 4000 לפנה"ס ועד ל- 3000 לפנה"ס. פרוש שם תקופה זו הוא "תקופת נחושת-אבן" (מיוונית: כלכוס – נחושת וליתוס – אבן). תקופה זו מהווה מעבר בין תקופת האבן לתקופת הנחושת.

תחילתה של תקופה זו היא בפלישתם של שבטים לא ידועים לארץ-ישראל אליה הם הביאו עימם את ידע ההפקה והניצול של המשאב החדש, הנחושת. לא הרבה ידוע, כאמור, על אותם שבטים פולשים, אך באופן פתאומי ומיידי לאחר בואם הגיע ידע פיתוח הנחושת לארץ.

פולשים אלו הביאו עימם גם תרבות של פולחן שכללה פסלים וציורי קיר צבעוניים. כלי פולחן יפים רבים פותחו על-ידם בתקופה זו גם מנחושת וגם מאבן הבזלת. ממצאים אלו התגלו באתר הארכיאולוגי בתל הנקרא תלילאת אל-ע'סול הנמצא סמוך לים-המלח, לא הרחק מיריחו. על כן קרויה תרבות זו בשם התרבות הע'סולית.

בתקופת התרבות הע'סולית חל שיפור בחקלאות, וענף זה החל לתפוס את מקומו של הצייד כמקור הכלכלה העיקרי. אסמי תבואה הוקמו ודברי מזון נאגרו ואוחסנו במחסנים. שינוי זה אפשר את המעבר מישובי נוודים לישובי קבע. בתי המגורים שנבנו בנגב היו תת-קרקעיים או תת-קרקעיים למחצה, כך שהטמפרטורה בהם הייתה קבועה יחסית לאורך שעות היום החמות והלילות הקרירים. שרידי עדויות לשיטת בנייה זו נמצאו בסביבות תל באר-שבע. בין העתיקות שנמצאו בישובי תקופה זו מצויים גם כלי פולחן בדמות של קעריות העומדות על רגל אחת ושימשו להעלאת קטורת. שרידי מקדש כלכוליתי מתקופה זו ניתן למצוא בשמורת עין גדי.

כמו שלא ידוע כיצד באו כך גם לא ידוע למה ולאן נעלמו אנשי תרבות זו. הישובים בתקופה זו היו פרוזים, כלומר ללא חומה. חוסר הצורך בחומה מעיד על כך שבאותה תקופה שרר בארץ-ישראל שקט יחסי. בסוף תקופה זו התרוקנו הישובים של התרבות הע'סולית מבלי שימצאו עדויות לשריפות בבתיהם. אחת ההשערות היא כי בצורת ממושכת היא זו שגרמה להם לנטוש את יישוביהם. השערה אחרת גורסת שמגיפה חיסלה את הישובים הללו ויתכן ששתי הסיבות גם יחד.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]