תקופת הברונזה הקדומה



מסגרת הזמן של תקופה הברונזה הוא מ- 3100 לפנה"ס ועד ל- 1200 לפנה"ס. את תקופת הברונזה בארץ-ישראל מכנים גם כתקופה הכנענית. את תקופה זו נהוג לחלק לשלוש תת-תקופות שונות: תקופת הברונזה הקדומה, תקופת הברונזה התיכונה ותקופת הברונזה המאוחרת. בתוך כל אחת מתת-תקופות אלו קיימת חלוקת משנה נוספת, אך בה לא נדון.

תקופת הברונזה הקדומה מתחילה עם הגעתם של נוודים ונוודים למחצה מהמזרח והיטמעותם בארץ. הגנת הישובים הקיימים בארץ התבססה בעיקרה על סוללות עפר וחומות מגן. הללו לא הספיקו כאמצעי הגנה מפני הפולשים הזרים מהמזרח. ישנם עדויות בשרידי הישובים מתקופה זו על חורבנם בשריפה בתקופה זו לפני הימצאותה של שכבת שרידים נוספת מעליהם.

תקופה זו מאופיינת לא רק בנדידת נוודים ונוודים למחצה, אלא גם בהאצת תהליך העיור. מספר רב של ערים הוקמו בתקופה זו. הקמת הערים נעשתה בדרך-כלל סביב מרכז פולחני ציבורי. תכנון מיקום הבתים והרחובות החל להיעשות בצורה מסודרת ושיטתית. כך גם בניית הבתים שקיבלו צורה קבועה של שני חדרים המחוברים ביניהם.

לא רק מהמזרח הגיעו פולשים לארץ-ישראל אלא גם מדרום-מערב, מארץ מצרים. עבור מצרים העתיקה היו עצי ארז הלבנון מצרך מבוקש ביותר באותה תקופה. מצרים קיימה מסחר ימי ער עם ערי החוף של לבנון של היום. כדי לאפשר עצירות ימיות בדרך בחופי הארץ וכדי להגן על דרך מסחר ימית זו כבשו השליטים המצריים את ערי החוף של ארץ-ישראל או לפחות דאגו שהן יסורו למרותן. בנוסף לכך, מידי פעם נערכו פשיטות לפנים הארץ על מנת לבזוז מצד אחד ולהרתיע מצד שני.

התקפות אלו לא נשארו ללא תגובה ופלישה שמית לארץ מצרים התרחשה עם התפוררות הממלכה המצרית העתיקה בשנת 2300 לפנה"ס לערך. פלישה זו הייתה חלק מגל של פשיטות נוודים מהמזרח ששטף את ארץ-ישראל. ישובים ותיקים נהרסו ושוקמו וישובים חדשים נוספים קמו. למשך שלוש מאות נשמר השקט בארץ עד לשנת 2200 לפנה"ס לערך, עת גל פלישות הרסני חדש החל המציין את תחילת תקופת הברונזה התיכונה.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]