שלטון הממלוכיםמבחן ריבוי תשובות


1. מי היה ביברס?
    שליט צלבני
    שליט יהודי
    שליט מונגולי
    שליט ממלוכי

2. מה הביאו עימם הממלוכים?
    אי סדר שלטוני
    כפיות דתיות
    משמעת צבאית
    פריחה כלכלית אדירה

3. שלטון הממלוכים מאופיין ב-
    המשך חלוקת הארץ לאחוזות פיאודליות
    יציבות שלטונית ובטחון פנימי
    בטחון בגבולות הארץ
    כל התשובות נכונות

4. מה היה מעמדה של ארץ-ישראל בתקופת הממלוכים?
    עלתה בחשיבות מדינית על שכנותיה סוריה ומצרים
    הפכה למרכז דתי בעל חשיבות בינלאומית
    ירדה ממעמדה למדינה לא חשובה באזור
    הפכה למרכז מסחר ימי באגן הים-התיכון המזרחי

5. ממה סבלה האוכלוסייה שהתגוררה בארץ?
    רעידות אדמה קשות
    מגיפות
    פלישות של שבטים ערבים
    כל התשובות נכונות