חורבן בית ראשוןאת פול, מלך אשור, הצליח מנחם להסיג מגבולה של ישראל בעזרת מתן שוחד כסף. אך בימיו של פקח כבר החל החורבן על ממלכת ישראל. תִגְלַת פִּלְאֶסֶר, מלך אשור, כבש את הגלעד, את ארץ נפתלי ואת הגליל, ובני ישראל הוגלו מארצם. במקום בני ישראל הובאו לארץ-ישראל בני עמים זרים אחרים למלא את החלל הריק וליישב את הארץ. ההגליה נערכה בשלבים, ובתקופתו של הושע, מלך ישראל, נמשכה הגליית ישראל אל אשור על-ידי שַלְמַנְאֶסֶר, מלך אשור.

כך הקיץ הקץ על מלכות ישראל.

חזקיהו, מלך יהודה, היה חרד לגורל ממלכתו והחל בהקמת ביצורים. נקבת השילוח נחצבה בירושלים וזו עתידה הייתה לספק לעיר את מימיה בתקופת מצור.

סַנְחֵרִיב, מלך אשור, ניצב בגבולה של ממלכת יהודה וביקש לכבוש גם אותה. חזקיהו, מלך יהודה, הצליח למנוע את כיבוש יהודה בידי אשור בזכות מתן שוחד מאוצרות בית המקדש. סנחריב התכונן לצור על ירושלים, אך מסיבה נוספת שלא ברור מהי הסיג צבאו חזרה לאשור. ירושלים ניצלה לעת עתה.

ייתכן והסיבה להסגת צבא אשור לאחור קשורה בקשייה של הממלכה לשמור על עצמה. ממלכת אשור הייתה לקראת השלבים האחרונים של התפוררותה. במקומה קמה ומתוכה צמחה ממלכת בבל החזקה. מצרים ששאפה להחזיר לעצמה את השליטה וההשפעה בארץ-ישראל המערבית כרתה ברית עם אשור החלשה כנגד בבל. מלך יהודה, יאשיהו, ניסה לחבל בברית זו על-ידי חסימת ועיכוב הצבא המצרי, בהנהגתו של פרעה נכֹה, באזור מגידו. ניסיונו זה כשל ויאשיהו אף שילם על כך בחייו בנפלו במערכה. יהואחז, בנו הצעיר של יאשיהו, עלה לשלטון ביהודה במקומו. הייתה זו תקופת מלכות קצרה שכן המצרים התערבו בנעשה פוליטית בממלכת יהודה. המצרים החליפו אותו ביהויקים, בנו הבכור של יאשיהו, שנטה להגיע איתם להסכם מדיני.

נְבוּכַדְנֶאצַר, מלך בבל, שאף להקים ממלכה גדולה כמו זו של אשור ואף מעבר לה. כיבושיו במערב הביאוהו לסוריה ולארץ-ישראל. ממלכת יהודה הקטנה שהייתה נתונה תחת השפעה מצרית חזקה הייתה למעשה כלואה בין מצרים ובין בבל. יהודה הייתה חצויה בדעתה אם להיכנע לממלכת בבל החזקה ולעבור לצידה או אם להישאר בברית עם מצרים. יהויקים, שהיה בן ברית למצרים, על אף שהושוותה על-ידי יועצים חכמים למשענת קנה רצוץ, הביא למעשה לכך שצבא בבל יפלוש ליהודה. יהויקים מת ולא הספיק לראות את תוצאות אותה פלישה. בנו, יהויכין, הומלך תחתיו. תוצאת הפלישה הייתה הגליית המלך יהויכין, משפחתו, וממיטב אנשי החצר, אנשי הצבא ואנשי המלאכה.

צדקיהו הומלך על יהודה, והוא נטה לברית עם בבל. אך בימיו הייתה תסיסה בארץ ורצון למרוד בבבל, להחזיר את עצמאות יהודה ולהשיב את המלך יהויכין הגולה ארצה. תסיסה זו הביאה לעריכת מצור נוסף על ירושלים שהפעם הסתיים בכיבושה, בזיזתה והעלתה באש.

כך הקיץ הקץ גם על מלכות יהודה.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]