התקופה המסוליתיתמסגרת הזמן של תקופה זו הוא מ- 16000 לפנה"ס ועד ל- 9000 לפנה"ס.

בתקופה זו התרחשה תקופת הקרח האחרונה שבאה לסיומה לפני כעשרת אלפים שנה. בתקופה זו היה האקלים בארץ-ישראל נמוך בממוצע במספר מעלות ויבש. עם סיום תקופת הקרח נעשה האקלים חמים יותר ולח יותר. פיתוח החקלאות הפך לאפשרי בסוף תקופה זו. בינתיים חודדו אבני היד, הקפיצים הנתזים והלהבים. בתקופה זו הופיעו לראשונה הכלים לכתישה: המכתש והעלי. אלו היו נחוצים ביותר עם המעבר הקרב לחקלאות המבוססת על גרעיני הדגנים.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]