התקופה הנאוליתיתמסגרת הזמן של תקופה זו הוא מ- 9000 לפנה"ס ועד ל- 4000 לפנה"ס. פרוש שם תקופה זו הוא "תקופת האבן החדשה".

המשבר במציאת מקורות מזון שהחל בתקופה הפאלאוליתית המאוחרת נמשך עד לתקופה זו. שיפור יכולות הצייד והדייג לא הספיקו כדי לכלכל את האנשים. בתקופה הנאוליתית גילה האדם כי ביכולתו לשתול זרעים באדמה, לדאוג להשקיה ולגדל מהם צמחים. זוהי תחילתה של החקלאות. בנוסף לגילוי ענף החקלאות התפתח גם ענף גידול המקנה ורעיית הצאן.

גם בתחום הכלים חלה התפתחות. שיפור טכניקות הייצור התבטא ביצירת ראשי חצים טובים יותר, חניתות, פגיונות וגרזנים. גם להבי מגל לקצירת גידולי התבואה פותחו לראשונה והלכו ושופרו בתקופה זו.

במקביל להתפתחות הטכנולוגיה והחקלאות התפתחה גם התרבות. מתקופה זו שרדו פסלים, מסכות, צלמיות אדם, צלמיות בעלי-חיים ומתקני פולחן שונים נוספים.

בשער הגולן נמצא כפר גדול מתקופה זו ובו נמצאו מספר עדויות להתפתחויות של תקופה זו. ביריחו העתיקה נמצאו גם כן שרידים נוספים.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]