התקופה הפלאוליתיתבחפירות שנערכו החל מהמאה ה-19 נתגלו עדויות להתיישבותו של האדם הקדמון בארץ-ישראל. נציין את מערת זוּטִייָה הסמוכה לנחל עמוד שבגליל, את מערת קִפְצָה שגם היא בגליל ואת מערת טָבּוּן ומערות נוספות הנמצאות בשמורת נחל מערות שבהר הכרמל. במערות אלו נמצאו שרידיו של האדם הקדמון הארץ-ישראלי. על פי שרידי הגולגולות והעצמות ניתן להסיק כי מבנה גופו של האדם הקדמון הארץ-ישראלי היה שונה מהאדם הנאנדרטאלי של אירופה ודומה יותר להומו ארקטוס. גולגולתו של האדם הקדמון הייתה גדולה, ארוכה ועבה יותר, הלסת הייתה בולטת יותר והשיניים גדולות ורחבות יותר. מבחינת השלד היה עמוד השדרה מקומר בקצהו ולכן לא יכול היה הוא ללכת בזקיפות מלאה.

לצדם של השלדים נמצאו גם כלי נשק כמו אבני-יד ושברי אבני-יד, נתזים, נקרים, מקרצפים וסכינים. ממצאים אלו מעידים על תחילת פרנסה מציד ולא רק מליקוט מזונות.

מסגרת הזמן של התקופה הפלאוליתית כולה הוא מ- 40000 לפנה"ס ועד ל- 16000 לפנה"ס. פרוש שם תקופה זו הוא "תקופת האבן הקדומה". את התקופה הזו נהוג לחלק לשלוש תת-תקופות שונות: התקופה הפלאוליתית הקדומה, התקופה הפלאוליתית התיכונה והתקופה הפלאוליתית המאוחרת.

מסגרת הזמן של התקופה הפלאוליתית הקדומה הוא מ- 40000 לפנה"ס ועד ל- 32000 לפנה"ס. בתקופה זו עוד חי האדם הקדמון במערות. האבן שימשה כחומר גלם היחידי עבורו ליצירת כלי צייד ועבודה. אבני יד רבים מבזלת נמצאו בכפרים מתקופה זו.

מסגרת הזמן של התקופה הפלאוליתית התיכונה הוא מ- 32000 לפנה"ס ועד ל- 24000 לפנה"ס. אין תקופה זו שונה בהרבה מקודמתה וההבדל בין שתי התקופות הוא דק והמעבר בינם הוא לא חד משמעי.

מסגרת הזמן של התקופה הפלאוליתית המאוחרת הוא מ- 24000 לפנה"ס ועד ל- 16000 לפנה"ס. האקלים בארץ-ישראל השתנה בתקופה זו מאקלים חם ולח לאקלים חם ויבש, חזרה לאקלים חם ולח ולבסוף שוב לאקלים חם ויבש. בעקבות שינוי אקלימי זה התמעטה הצמחייה בארץ ועמה התמעטה גם אוכלוסיית בעלי-החיים. שינוי זה במקורות המזון אילץ את האדם הקדמון או לנדוד למקומות אחרים עשירים יותר או לשפר את טכניקת הצייד שלו. אוכלוסיית הארץ התמעטה בעקבות הגירה למקומות אחרים. הקבוצות שנשארו למדו להתקין להבים בצורה מיטבית בעזרת תפירה. הם החלו להשתמש בעצמות לעשיית כלים וגם פיתחו שיטות צייד ודייג חדשות.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]