הכיבוש הפרסיבשנת 613 לספירה הגיע הצבא הפרסי לשערי ארץ-ישראל. סוריה ולבנון של היום כבר נפלו לידיו וגם חלקים מתורכיה. למעשה, הייתה האימפריה הביזאנטית בשלבי התפוררות סופיים. בהתחלה נרקם שיתוף פעולה בין השלטון והצבא הפרסי לבין תושביה היהודיים של הארץ. הצבא היה זקוק לעזרת האוכלוסייה היהודית כדי לחדור לפנים הארץ יותר בקלות. השלטון הפרסי, בניגוד לשלטון הביזאנטי הנוצרי דתי, דגל בחופש פולחן לעמים אותם כבש, לכן לא ראה ביהדות דת מתחרה שיש להגבילה. והיהודים שמחו כמובן להיפטר מהשלטון הנוצרי על כל גזירותיו, איסוריו והגבלותיו.

שיא שיתוף הפעולה היה בהשתתפותם של לוחמים יהודיים בכיבושה של ירושלים. הפרסים העבירו את השליטה על העיר לידיהם של היהודים והללו גירשו את האוכלוסייה הנוצרית מן העיר. ממלכה יהודית קטנה חודשה בתחום שסביב לה.

הממלכה היהודית תחת שלטון פרס

לאחר כיבוש הארץ השתנה יחסם של הפרסים ליהודים מן הקצה אל הקצה. משנשלמה משימת כיבוש הארץ שאפו הפרסים לבסס ולייצב את שלטונם בה. קוטנה של האוכלוסייה היהודית לעומת גודלה של האוכלוסייה הנוצרית הטה את הכף לטובת הנוצרים. השלטון המקומי חזר שוב לידיים נוצריות ואלו לא אחרו לטבוח ביהודי הארץ כנקמה על פועלם נגדם. אך גם שלטונם של אלה עתיד להיות קצר עם הופעתו של גורם חדש ממרחבי המדבר.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]