הממלכה המפולגתלאחר מותו של שלמה המלך הומלך תחתיו בנו רחבעם. נציגי שבטי ישראל ניצלו את חלופת השלטון בכדי לבקש מהמלך החדש שיקל מעליהם את המיסוי הכבד שהונהג בימי אביו. רחבעם מיאן לבקשה זו. נציגי השבטים היו בקשר עם ירבעם, בן שבט אפרים שהיה כלל הנראה בעל תפקיד פקידותי בכיר בפיקוח על המיסוי. הללו החליטו למרוד במלך החדש והמליכו עליהם את ירבעם במקומו.

הממלכה התפצלה ליהודה ולישראל. יהודה כללה את השבטים יהודה ובנימין ומלכה היה רחבעם. ישראל כללה את שאר שבטי ישראל ועליה מלך ירבעם. על-מנת להרחיק את שאר שבטי ישראל מירושלים מחשש שירצו לחזור למלכות יהודה ויפילו את ירבעם מעליהם בנה ירבעם שני עגלי זהב והציבם בשני מקומות עליה לרגל חדשים – בבית אל ובדן.

פיצולה של ממלכת ישראל לשתי ממלכות קטנות יותר ויריבות אחת לשנייה גרם כמובן להחלשת כוחו של עם ישראל ולפריצות גבולותיו בעיני העמים השכנים. מצפון פלשו עמי ארם אל הגליל והעמקים ובדרום ערך שישק, מלך מצרים, מסע של ביזה ושוד בערי הדרום, בערי מישור החוף עד לעמקי הצפון ובפנים ומרכז הארץ עד לירושלים. על ירושלים הוא חס בתמורה למס כבד ששולם לו מאוצרות בית המקדש.

היריבות בין יהודה וישראל נמשכה גם בימי שלטונם של יורשיהם. אסא, מלך יהודה, אסף את אוצרות בית המקדש שלא ניתנו לשישק ונתנם כשוחד לבן-הדד, מלך ארם, על-מנת שיתקוף את ישראל מצפון. בן-הדד אכן תקף מצפון את ישראל ובכך הוריד מעט מהלחץ שזו הפעילה על יהודה.

ממלכת ישראל סבלה מהתקפות ארם בגבולה הצפוני וגם ממלחמות פנימיות. מלחמות הירושה הפנימיות התחוללו בממלכת ישראל עד אשר אחאב תפס את השלטון בידו למשך כעשרים שנה רצופות. בן-הדד, מלך ארם, איים על אחאב במלחמה על ישראל אם זו לא תהין לשלם לו בכסף, בזהב, בנשים ובעבדים. אחאב, בעצת יועציו, החליט שלא להיענות לדרישה כבדה זו. בתחבולה הוא הצליח להכות בצבא ארם שחיכה על הגבול והכה בו מכה קשה ביותר. ככל הנראה שהצלחה צבאית זו הביאה לו שקט גם מבחוץ וגם מבית. בימי אחאב בוצרו ערי ישראל החשובות כמו מגידו. בתקופתו פרחה עבודת האלילים בטיפוחה של אשתו, איזבל. בייחוד פשטה עבודת הבעל והעשתורת. אליהו הנביא שחי בתקופה זו ניסה להכרית את תופעת האלילות שאיזבל טיפחה.

בתקופתו של אחאב המפורטת במקורות ניתן ללמוד גם על מגבלת כוחו של המלך. על כך מעיד סיפור כרם נבות. לנבות הייתה כרם שאחאב חשק בה, אך נבות לא רצה למכרה. על אף היותו מלך יכול היה נבות להתעקש ולהמשיך ולהחזיק בכרם בבעלותו. המלך לא יכול היה לכפות עליו את רצונו בדרך חוקית כלשהי. לבסוף, בעידודה של אשתו נרקמה מזימה ובאופן בלתי חוקי ובלתי מוסרי בעליל נרצח נבות ואת כרמו ירש המלך אחאב.

לקראת סוף כהונתו הצליח אחאב לכרות ברית צבאית עם יהושפט, מלך יהודה. המטרה הייתה להילחם בארם ולקחת ממנה חזרה את רמות הגלעד. אך הקרב היה קשה ביותר ובמהלכו מת אחאב מידי האויב.

גם המלך יהורם כרת ברית צבאית עם יהושפט, מלך יהודה, ויחד עם מלך אדום תקפו צבאות שלושתם את מואב, אך נחלו מפלה. בחזית הצפונית המצב השתנה לרעה. ארם פלשה שוב לארץ-ישראל והטילה מצור על השומרון. המצור הכביד את הרעב בישראל עד מאוד.

גם מלכי ישראל הבאים נאלצו להתמודד עם התקפות ארם שבאו מצפון. הצלחות צבא ארם הגיעו לכדי כך שהעיר גת נכבשה וכמעט וגם ירושלים והותקפה. רק בימיו של יהואש, מלך ישראל, נהדפה ארם וערים שוחררו מעולה. מסוחרר מהצלחה זו ניסה יהואש לכפות עצמו על ממלכת יהודה. בעימות צבאי שנערך בבית שמש בין ישראל ובין יהודה ניצחה ישראל. לוחמי ישראל נכנסו לירושלים ובזזו ממנו אוצרות מבית המקדש. יורשו, ירבעם, הרחיב את גבולה הצפוני של ישראל עד לדמשק וחמת. הייתה זו תקופת פריחה קצרה של שתי הממלכות, יהודה וישראל. לאחר מותו של ירבעם לא הצליחו יורשיו להאריך ימים עד להמלכתו של מנחם. מנחם, מלך ישראל, כבר נאלץ להתמודד לא עם ארם בגבולה הצפוני של ישראל כי אם עם ממלכת אשור.

בחן את עצמך...


[ פרהיסטוריה: התקופה הפאלאוליתית | התקופה המסוליתית | התקופה הנאוליתית | התקופה הכלכוליתית | תקופת הברונזה הקדומה | תקופת הברונזה התיכונה | תקופת הברונזה המאוחרת | מאבות האומה ועד להקמת הממלכה: תקופת האבות | תקופת ההתנחלות | תקופת השופטים | מלכות שאול | מלכות דוד | תקופת בית ראשון: מלכות שלמה | הממלכה המפולגת | חורבן בית ראשון | תקופת בית שני: ימי עזרא ונחמיה | התקופה ההלניסטית | החשמונאים | ממלכת הורדוס | תקופת הנציבות הרומית | חורבן בית שני | מרד בר-כוכבא | גלות ישראל: תקופת המשנה והתלמוד | השלטון הביזנטי | הכיבוש הפרסי | הכיבוש הערבי | הממלכה הצלבנית | שלטון הממלוכים ]