ממוצע חשבוני


לפעמים נרצה למצע סדרה של מספרים על-מנת למצוא ערך מייצג לסדרה. בעזרת ערך ממוצע זה נוכל לערוך חישובים שונים. קיימים מספר סוגי מיצוע עליהם נלמד בפרק הזה ובפרקים הבאים.

הממוצע החשבוני הנו ממוצע פשוט של חיבור המספרים שבקבוצה וחלוקה במספר המספרים שחיברנו. לדוגמה,

אני צופה טלוויזיה שעתיים וחצי ביום ראשון, חצי שעה ביום שני, שעתיים ביום שלישי, שעה ביום רביעי ושעה וחצי בימים חמישי, שישי ושבת. כמה שעות אני צופה בטלוויזיה בממוצע יומי?

(2.5+0.5+2+1+1.5+1.5+1.5) = 10.5/7 = 1.5

כלומר, בממוצע אני צופה בטלוויזיה כשעה וחצי מידי יום. ניתן להשתמש במספר ממוצע זה כדי לערוך חישובים שונים:

במשך 100 ימים אני אצבור 100•1.5=150 שעות צפייה בטלוויזיה.
בממוצע אני צופה בטלוויזיה 365•1.5=547.5 שעות מידי שנה.

הגדרת כללית עבור חישוב הממוצע החשבוני היא:

ממוצע חשבוני = (x1+x2+x3+…+xn) / n

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | סדרות וממוצעים : סדרה חשבונית | סדרה הנדסית | ממוצע חשבוני | ממוצע חשבוני משוקלל | ממוצע הנדסי | ממוצע הנדסי משוקלל | מספרים ראשוניים | הוכחה באינדוקציה ]