הנדסה אנליטית - הפרבולה


צורת הפרבולה היא כדלקמן,


צורת היפרבולה תתקבל מחתך של חרוט בעזרת מישור המוטה ביחס לציר החרוט בזווית השווה בגודלה לזווית ההטיה של קו היוצר של החרוט.


כל המשפטים מתייחסים להיפרבולה שקודקודה מונח על ראשית הצירים וצירה הוא על ציר x.

● משוואת הפרבולה היא,

y2 = 2px

כאשר p הוא המרחק בין המוקד למדריך.

● משוואת ישר המשיק בנקודה P1 = (x1, y1) שעל פרבולה,

y•y1 = p•(x + x1)

● הישר y = mx + n משיק לפרבולה אם מתקיים,

p = 2mn

[לפרק הקודם]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | הנדסה אנליטית : הנקודה, הישר והמשולש | המעגל | האליפסה | ההיפרבולה | הפרבולה ]