סיכום כללי הקומבינטוריקה


להלן טבלה המסכמת את כללי הקומבינטוריקה שנלמדו בחלק זה ונוסחותיהם המתמטיות:

כלל
לסידור n עצמים שונים יש n! תמורות שונות
לבחירה עם חשיבות לסדר וללא החזרות של k עצמים מתוך n עצמים יש
n!/(n-k)! חליפות שונות
לבחירה עם חשיבות לסדר ועם החזרות של k עצמים מתוך n עצמים יש
nk חליפות שונות
לבחירה ללא חשיבות לסדר וללא החזרות של k עצמים מתוך n עצמים יש
n!/[k! • (n-k)!] צירופים שונים

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | הסתברות וקומבינטוריקה : ייצוג הסתברות בעזרת שברים | חיבור הסתברויות | הכפלת הסתברויות | עץ הסתברויות | עצרת | סידור n עצמים | בחירה עם חשיבות לסדר וללא החזרות | בחירה עם חשיבות לסדר ועם החזרות | בחירה ללא חשיבות לסדר וללא החזרות | סיכום כללי הקומבינטוריקה | מקדם הבינום | משולש פסקל | הבינום של ניוטון ]