גרף של פונקציה


ראשית נזכיר מהי פונקציה.

פונקציה הינה משוואה המייחסת לכל איבר (או ערך) בתחום המשתנה הבלתי-תלוי x איבר (או ערך) אחד ויחיד בטווח של המשתנה התלוי y.

הערה: נשים לב שיתכן והפונקציה תתאים ערך אחד משותף y לשני ערכי x שונים, אך אסור שלערך אחד של x יותאמו שני ערכי y שונים.

הנה מספר דוגמאות לגרפים המתארים פונקציות,

functions graphs
דוגמה 1 | דוגמה 2 | דוגמה 3 | דוגמה 4

דוגמאות לגרפים המתארים פונקציות


הנה מספר דוגמאות לגרפים שאינם מתארים פונקציות,

non-functions graphs
דוגמה 1 | דוגמה 2 | דוגמה 3

דוגמאות לגרפים שאינם מתארים פונקציות


הנה מספר דוגמאות למשוואות שניתן להפוך אותן לצורת כתיבה של פונקציות:

x +3 = y – 2 → y = x + 5
x2 – 8 = 4x + y → y = x2 – 4x – 8

כדי לייחד רישום פונקציה מרישום משוואה נרשום את הפונקציה כביטוי של x: f(x) (function – פונקציה בלעז). נרשום שוב את משוואות הפונקציה שלעיל ברישום המיוחד לפונקציה:

y = f(x) = x + 5
y = f(x) = x2 – 4x – 8

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | פונקציה וגרף : מבוא לפונקציה | הגדרת הפונקציה ותכונותיה | מבוא לגרף | גרף של פונקציה | תצורות גרף נפוצות | אסימפטוטה ]