תצורות גרף נפוצות


הוספת קבוע:

y = x + n

הזזה בקבוע

הזזה בקבוע


הכפלה בקבוע:

y = n•x

הכפלה בקבוע

הכפלה בקבוע


העלאה בחזקת קבוע חיובי:

y = xn
n>0

העלאה בחזקה חיובית זוגית

העלאה בחזקה חיובית זוגית


העלאה בחזקה חיובית אי-זוגית

העלאה בחזקה חיובית אי-זוגית


העלאה בחזקת קבוע שלילי:
y = x-n
n>0


העלאה בחזקה שלילית זוגית

העלאה בחזקה שלילית זוגית


העלאה בחזקה שלילית אי-זוגית

העלאה בחזקה שלילית אי-זוגית


העלאת דרגת הפונקציה:

y = xn + xn-1 + … + x2 + x

העלאת דרגת הפונקציה

העלאת דרגת הפונקציה


הוצאת לוגריתם לפי בסיס n של הפונקציה:

y = lognx

הוצאת לוגריתם לפי בסיס כלשהו

הוצאת לוגריתם לפי בסיס כלשהו


כדי להסדיר את ניתוח התנהגות הגרף נגדיר את ההגדרות הבאות:

נקודת חיתוך עם ציר x - נקודה בה גרף הפונקציה חותך את ציר x, כלומר ערך הפונקציה, y, הוא אפס
נקודת חיתוך עם ציר y - נקודה בה גרף הפונקציה חותך את ציר y, כלומר ערכו של x הוא אפס
תחום עלייה - תחום של ערכי x בו ערך הפונקציה עולה
תחום ירידה - תחום של ערכי x בו ערך הפונקציה יורד
תחום קעירות - תחום של ערכי x בו גרף הפונקציה הוא קעור (הקו המשיק לגרף נמצא מתחת לגרף)
תחום קמירות - תחום של ערכי x בו גרף הפונקציה הוא קמור (הקו המשיק לגרף נמצא מעל לגרף)
נקודת קיצון (מקומית) - ערך מקסימאלי או מינימאלי של הפונקציה (בתחום מוגדר)
נקודת מקסימה (מקומית) - נקודת קיצון מקסימאלית (מקומית)
נקודת מינימה (מקומית) - נקודת קיצון מינימאלית (מקומית)
נקודת פיתול - נקודה בה גרף הפונקציה משנה את מידת עקמומיותו אך היא אינה נקודת מקסימה/מינימה
משיק לגרף - זהו קו ישר שלו ולגרף יש רק נקודה אחת משותפת

ניתוח גרף לדוגמה,

ניתוח גרף לדוגמה

ניתוח גרף לדוגמה


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | פונקציה וגרף : מבוא לפונקציה | הגדרת הפונקציה ותכונותיה | מבוא לגרף | גרף של פונקציה | תצורות גרף נפוצות | אסימפטוטה ]