אינטגרל - סכימה בעזרת משתנה ביניים


בדומה לביצוע פעולת גזירה בעזרת חוק השרשרת ניתן לבצע סכימה בעזרת מעבר למשתנה ביניים t.

דוגמה 1

נחשב את הסכימה הבאה,

∫(6x – 4)3dx = ?

לשם ביצוע הסכימה נגדיר משתנה ביניים שיסומן בעזרת האות t,

t = 6x – 4

נבצע גזירה של t לפי x ונקבל,

dt/dx = 6

כלומר,

dx = dt/6

נציב את t ואת ערכו של dx כביטוי של t בביטוי של האינטגרל ונקבל,

∫t3 • (dt/6) =
1/6 • ∫t3dt =
1/6 • t4/4 =
t4/24

לתוצאה זו יש להוסיף את קבוע האינטגרציה c. נקבל,

∫(6x – 4)3dx = (6x – 4)4/24 + c

דוגמה 2

נחשב את הסכימה הבאה,

∫2xe3x2 - 1dx = ?

לשם ביצוע הסכימה נגדיר משתנה ביניים שיסומן בעזרת האות t,

t = 3x2 – 1

נבצע גזירה של t לפי x ונקבל,

dt/dx = 6x

כלומר,

dx = dt/(6x)

נציב את t ואת ערכו של dx כביטוי של t בביטוי של האינטגרל ונקבל,

∫2xet • dt/(6x) =
∫(1/3)et • dt =
1/3 • ∫etdt =
1/3•et =
et/3

לתוצאה זו יש להוסיף את קבוע האינטגרציה c. נקבל,

∫2xe3x2 - 1 dx = e3x2 - 1/ 3 + c

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי : מבוא לתורת הגבול | תורת הגבול | חוקי תורת הגבול | הדיפרנציאל - שיפוע הפונקציה | הנגזרת - נקודות קיצון מקומיות | הנגזרת - נקודת פיתול | הנגזרת - חוק השרשרת | הנגזרת - חוק המכפלה | הנגזרת - חוק המנה | הנגזרת - פונקציות טריגונומטריות | הנגזרת - פונקציה סתומה | אינטגרל - מבוא | אינטגרל - כללי הסכימה | אינטגרל - סכימה בעזרת משתנה ביניים | אינטגרל - סכימה בהחלפה | אינטגרל - סכימה בחלקים | אינטגרל - חישוב שטחים כלואים | אינטגרל - חישוב נפחים כלואים | אינטגרל - פתרון משוואות דיפרנציאליות | אינטגרל - שיערוך בעזרת שיטת הטרפז ]