אינטגרל - כללי הסכימה


בדומה לכללי פעולת הגזירה גם לפעולת הסכימה מוגדרים מספר כללים.

להלן טבלה המרכזת את כללי פעולת הסכימה:

∫c = cx
∫xn = xn+1/(n+1)
∫ex = ex
∫1/x = ln(x)
∫cos(x) = sin(x)
∫sin(x) = -cos(x)

דוגמה 1

נחשב את הסכימה הבאה,

∫5dx = ?

∫5dx = 5x + c

דוגמה 2

נחשב את הסכימה הבאה,

∫(2x – 3)dx = ?

∫(2x – 3)dx = x2 – 3x + c

דוגמה 3

נחשב את הסכימה הבאה,

∫(ex – 4)dx = ?

∫(ex – 4)dx = ex – 4x + c

דוגמה 4

נחשב את הסכימה הבאה,

∫(cos(x) + sin(x))dx = ?

∫(cos(x) + sin(x))dx = sin(x) – cos(x) + c

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי : מבוא לתורת הגבול | תורת הגבול | חוקי תורת הגבול | הדיפרנציאל - שיפוע הפונקציה | הנגזרת - נקודות קיצון מקומיות | הנגזרת - נקודת פיתול | הנגזרת - חוק השרשרת | הנגזרת - חוק המכפלה | הנגזרת - חוק המנה | הנגזרת - פונקציות טריגונומטריות | הנגזרת - פונקציה סתומה | אינטגרל - מבוא | אינטגרל - כללי הסכימה | אינטגרל - סכימה בעזרת משתנה ביניים | אינטגרל - סכימה בהחלפה | אינטגרל - סכימה בחלקים | אינטגרל - חישוב שטחים כלואים | אינטגרל - חישוב נפחים כלואים | אינטגרל - פתרון משוואות דיפרנציאליות | אינטגרל - שיערוך בעזרת שיטת הטרפז ]