מבוא להנדסת המישור


הנדסה (או גיאומטריה בלעז) הנו ענף במדע העוסק בחקר של צורות. צורה היא כל שרטוט המשורטט על דף נייר או כל אמצעי קלט אחר. מדע זה שורשיו עוד בעידן הקדום והוא התפתח רבות בתקופת יוון העתיקה. מלומדים יוונים רבים, פילוסופים ואנשי מדע, התעמקו, למדו והניחו את היסודות ואף מעבר לכך לתורה שלמה. על אף שהיוונים עסקו בהנדסה בפרט, ובמדע בכלל, באופן פילוסופי ומחשבתי הרי שענף ההנדסה שימש אותם באופן מעשי למדידות שטחיהם של חלקות אדמה.

מכאן שמו הלועזי, היווני והעתיק של מדע זה, גיאו – אדמה, מטריה – מדידה.

מישור

מישור


אם כן מקצוע ההנדסה עוסק בחקר של צורות שונות. הנדסת המישור מגבילה את התחום למישור בלבד, בעוד הנדסת המרחב מאפשרת לצורות השונות לקבל מימד נוסף ולהיקרא גופים.

בחלק זה של המדריך נלמד את מקצוע הנדסת המישור ונכיר את הצורות ההנדסיות המיוחדות והנפוצות בו.

לפני שנלמד על הצורות ההנדסיות עלינו להכיר קודם את העולם בו הן נמצאות. צורות הנדסיות המשורטטות על דף הנייר נמצאות במישור ונבנות מאבני-בניין פשוטים כמו הנקודה והקו. לכן, נפתח את לימודינו בהכרת אבני-הבניין הבסיסיים הללו כמו גם את עולם המישור ומושגים בסיסיים נוספים.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | הנדסת המישור : מבוא | מושגים בסיסיים | היסודות של הנדסת המישור | חיתוך שני ישרים | שני ישרים מקבילים | המצולע | המשולש | משפחת המרובעים | חישובי היקף ושטח | המעגל והעיגול | משולשים חופפים | יחס ופרופורציה של קטעים | משפט תאלס | יחס הזהב | דמיון משולשים | רשימת משפטים בהנדסה ]