מבוא לטריגונומטריה


בתקופת יוון העתיקה התפתח מאוד ענף הטריגונומטריה. ענף זה שימש כענף המתמטיקה המרכזי בו עסקו המתמטיקאים היוונים. הללו התעניינו במיוחד בצורות גיאומטריות, בסימטריה ובאסתטיקה.

בענף הגיאומטריה נלמדים תכונותיהם של צורות הנדסיות שונות, חוקי גיאומטריה שונים, דרכים לבניית צורות גיאומטריות ומציאת קשרים ביניהם.

ענף הטריגונומטריה נולד במרוצת הזמן ככלי-עזר חישובי כחלק ממקצוע הגיאומטריה. בעוד הגיאומטריה משווה זוויות שונות ומוצאת יחסים ביניהם, ענף הטריגונומטריה, להבדיל, דן בערכה של הזווית, בחישובי זוויות וביחס בין ערכי הזוויות בצורה לאורכי הצלעות בה.

לענף הטריגונומטריה נדרש, אם כן, אמצעי למדידת ערכה של הזווית. על אמצעים למדוד את ערכה של הזווית נדון מייד בפרק הבא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קלקולוס | טריגונומטריה : מבוא | מדידת ערך הזווית | הגדרת הפונקציות הטריגונומטריות | ערכים מיוחדים של הפונקציה הטריגונומטרית | קשרים בין הפונקציות הטריגונומטריות | הרחבת תחום ההגדרה | פונקציות טריגונומטריות הפוכות | זהויות טריגונומטריות מיוחדות | יחסי זווית-צלע במשולש ישר-זווית | יחסי זווית-צלע במשולש כללי (משפט הסינוסים) | יחסי זווית-צלע במשולש כללי (משפט הקוסינוס) | חישוב שטח משולש ]