הווקטור


ערך מסוים שיש משמעות גם לכיוונו במרחב, למשל מיקום, כוח, תנועה וכדומה, נקרא ווקטור.

לווקטור סימון מיוחד המבדיל אותו מערכים אחרים שאין להם כיוון (כלומר, סקלרים). את הווקטור נסמן או בעזרת חץ מעל לסימול של זוג קצוות הווקטור או בעזרת קו תחתון מתחת לסמל המשתנה. הנה כך,

       
AB       v

קו החץ או הקו הפשוט התווסף באופן סמלי לערך כדי לציין שיש לערך גם כיוון.

נחזור למערכת הצירים הקרטזית הדו-מימדית. נגדיר בה מהי יחידה אחת של ווקטור. יחידה אחת של ווקטור, הנקראת ווקטור היחידה, היא ווקטור שערכו המספרי הוא יחידה אחת.

שתי דוגמאות פשוטות ושימושיות של ווקטור היחידה הן שני הווקטורים הבאים,

î = (1,0)
ĵ = (0,1)

הסימן ^ מחליף את החץ כדי לציין שזהו ווקטור היחידה.

נוכל להשתמש בשני ווקטורי יחידה אלו כדי להגדיר כל ווקטור אחר במרחב הדו-מימדי. למשל,

3î + 4ĵ

-2î + 5ĵ

4î + 0ĵ

ברישום קרטזי יהיה הווקטור הכללי מהצורה,

v = xî + yĵ

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | ווקטורים : מבוא | שיטות לייצוג ערכים במרחב דו-מימדי | הווקטור | חיבור וחיסור ווקטורים | הכפלת ווקטור בקבוע | מציאת ערכו המוחלט של ווקטור | מציאת כיוון הפעולה של הווקטור | מעבר למרחב תלת-מימדי | מכפלה סקלרית של שני ווקטורים ]