ווקטור במרחב תלת-מימדי


עד כה תיארנו את הווקטורים במרחב דו-ממדי הנבנה ממערכת של שני צירים האנכיים זה לזה, ציר x וציר y. ניתן להרחיב את הגדרת הווקטור והפעולות הנוגעות לווקטור למרחב תלת-ממדי המורכב מציר נוסף, ציר z, האנכי לשני הצירים הקיימים במרחב הדו-ממדי.

ווקטור במרחב תלת-ממדי יהיה ווקטור מהצורה,

v = xî + yĵ + zќ

תיאור ווקטור במרחב תלת-מימדי

תיאור ווקטור במרחב תלת-מימדי


[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - אלגברה והנדסה | ווקטורים : מבוא | שיטות לייצוג ערכים במרחב דו-מימדי | הווקטור | חיבור וחיסור ווקטורים | הכפלת ווקטור בקבוע | מציאת ערכו המוחלט של ווקטור | מציאת כיוון הפעולה של הווקטור | מעבר למרחב תלת-מימדי | מכפלה סקלרית של שני ווקטורים ]