מחולל


מחולל זרם חילופין

ראינו בפרקים הקודמים כיצד ניתן לייצר כא"מ משתנה (המזרים זרם חילופין) על-ידי סיבוב כריכה מוליכה בתוך שדה מגנטי קבוע. כדי להגביר את ייצור הזרם נחליף את הכריכה הבודדה בתיל ארוך מאוד אותו נכרוך מספר רב מאוד של כריכות. כדי להגביר את ייצור הזרם עוד יותר נכרוך את הכריכות על ליבת ברזל בעל תכונת חלחלות מגנטית טובה.

התיל המלופף ככריכות על ליבת הברזל נמצא בסיבוב מתמיד סביב ציר מרכזי, מכאן שמו רוטור. מכיוון שהרוטור נמצא בתנועה סיבובית תמידית לא ניתן לקבע את קצות התיל שבו. קצות התיל בו נוצר הכא"מ מחוברות לשתי מברשות מוליכות המחליקות על החלק הפנימי של טבעות מוליכות. כך מועבר המתח החשמלי הנוצר בתיל שברוטור להדקיו של מחולל הזרם.

מחולל זרם חילופין


מקור השדה המגנטי הוא נייח ומכאן שמו סטאטור. לשם הגברת ייצור הזרם נדאג גם שהמרחק בין הרוטור והסטאטור יהיה קטן ככל הניתן מבלי שהללו יתחככו אחד בשני.

מחולל זרם ישר

אם נחליף במחולל זרם חילופין את שני הטבעות בטבעת אחת חצויה, אז הרי שנקבל בהדקי המחולל שהמתח הוא תמיד חיובי ושהזרם החשמלי זורם תמיד באותו הכיוון.

מחולל מתח חיובי בלבד


זהו כמובן עדיין לא מתח ישר. ניתן ליישר את הזרם על-ידי הוספת ליפופים של התיל בניצב לליפופים הקיימים. כך כאשר אוסף כריכות אחד נמצא בניצב לשדה המגנטי אוסף הכריכות השני נמצא במקביל לו. התנועה הסיבובית של הרוטור גורמת לכך שאוסף כריכות אחד יתקרב לזווית ניצבת לשדה המגנטי ואוסף כריכות שני יתרחק מכך.

מחולל זרם ישר


ככל שנחלק עוד יותר את המרחב המעגלי כך נקבל זרם חשמלי יותר ישר.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - זרם חילופין : מבוא | מנוע זרם ישר | הכאמ המושרה בלולאה מסתובבת | מחולל | אלקטרומגנט | שנאי | הולכת חשמל לצרכנים רחוקים | סיכום ]