זרם חילופין


מבוא


בחלק זה של המדריך נשתמש בשני עקרונות שגילינו לגבי חשמל ומגנטיות כדי לבנות מתקני חשמל שונים ושימושיים ביותר.

שני העקרונות שעליהם נסתמך הם:

• כוח לורנץ הפועל על תיל מוליך זרם חשמלי הנמצא בשדה מגנטי הוא:

F = B I L sinα

• הכא"מ המושרה הנוצר בלולאה שעובר דרכה שטף מגנטי משתנה הוא:

ε = -dΦB / dt

משני עקרונות אלו נמצא את הדרך להשגת היעדים הבאים:

• המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכאנית
• המרת אנרגיה מכאנית לאנרגיה חשמלית
• שימוש באנרגיה חשמלית לביצוע פעולות מגוונות
• שינוי היחס הקיים בין מתח לזרם באנרגיה חשמלית

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - זרם חילופין : מבוא | מנוע זרם ישר | הכאמ המושרה בלולאה מסתובבת | מחולל | אלקטרומגנט | שנאי | הולכת חשמל לצרכנים רחוקים | סיכום ]