ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין


סיכום


בחלק זה למדנו על צריכת ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• יעילותו של זרם חילופין בהספקת זרם ומתח לצרכן היא נמוכה יותר מזו שבזרם ישר.

• משוואות המתח המעשי והזרם המעשי במעגל זרם חילופין הן,

Veff = Vmax / √2
Ieff = Imax / √2

• ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין הוא,

P = Veff Ieff cos(ϕ)

• הביטוי cos(ϕ) נקרא בשם "גורם ההספק" של מעגל זרם חילופין

• הספק חשמלי הוא נצרך ואו מתבזבז רק על התנגדות חשמלית R ולא על היגב קיבולי טהור XC ולא על היגב השראותי טהור XL!

• העברת הספק מרבי מסוללה חשמלית לצרכן במעגל חשמלי מתקבלת בהתקיים התנאי,

Ra + Xa = rs – xs

• את ההספק החשמלי המתבזבז על ההתנגדות החשמלית של התילים המוליכים בין הסוללה לצרכן נוכל להקטין על-ידי הגדלה של "גורם ההספק"

• כדי להעביר את "גורם ההספק" מערך cosϕ1 לערך cosϕ2 נחבר קבל במקביל לצרכן שקיבולו מחושב לפי המשוואה,

C = P(tanϕ1 – tanϕ2) / (2πf V2)

בחלק הבא נלמד על שימוש מעשי של מעגלי זרם חילופין ביצירת אותות רדיו אלקטרומגנטיים.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - ההספק החשמלי במעגל זרם חילופין : היעילות של זרם חילופין | גורם ההספק | ההספק במעגל קיבולי טהור | ההספק במעגל השראותי טהור | העברת הספק מרבי לעומס | המשמעות של גורם ההספק | תיקון גורם הספק | סיכום ]