זרם חילופין


סיכום


בחלק זה הסתמכנו על כוח לורנץ ועל הכא"מ המושרה כדי לבנות מתקנים חשמליים שונים ומגוונים. הגדרנו את זרם החילופין וראינו את יתרונו הברור על פני זרם ישר בהובלת אנרגיה חשמלית בצורה יעילה ורווחית על פני מרחקים גדולים.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• מנוע זרם ישר פועל על-פי עיקרון כוח לורנץ המופעל על תיל נושא זרם הנמצא בשדה מגנטי

F = B I L sinα

• הכא"מ המושרה בתיל של n לולאות המסתובבות בתדירות זוויתית ω = 2πf

ε = n B A ω sin(ωt)

• מחולל מתח חילופין מבוסס על עיקרון הכא"מ המושרה הנוצר בכריכות כאשר השטף המגנטי העובר דרכן משתנה

• ניתן לנצל את השדה המגנטי שיוצר זרם חשמלי לבניית אלקטרומגנט שלו יש מגוון שימושים: פעמון חשמלי, מנוף גרוטאות ועוד

• הקשר בין שינוי בשטף מגנטי העובר דרך n ליפופים לכא"מ המושרה הנוצר בהם הוא

ε = –n ΔΦB / Δt

• את הקשר בין כא"מ מושרה לשינוי בשטף המגנטי ניתן לנצל כדי לבנות שנאי (טרנספורמטור)

• בעזרת השנאי נבצע המרה של היחס בין המתח לזרם לכל יחס שנרצה, בתנאי שנדאג ליחס מתאים בין מספר הליפופים של שני התילים המרכיבים את השנאי

ε2 / ε1 = n2 / n1
I2 / I1 = n1 / n2

בחלק הבא נעמיק את לימודינו על זרם חילופין ונראה כיצד פועל ומתפקד מעגל חשמלי של זרם חילופין הכולל נגד, קבל ומשרן.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - זרם חילופין : מבוא | מנוע זרם ישר | הכאמ המושרה בלולאה מסתובבת | מחולל | אלקטרומגנט | שנאי | הולכת חשמל לצרכנים רחוקים | סיכום ]