מודלים קלאסיים למבנה האטום


מודל האטום של דלטון

עוד בתקופת רומא העתיקה התפתחה תיאוריה לפיה ניתן לחלק כל חומר בטבע לחלקים קטנים יותר ויותר אשר מהם הוא מורכב. כך ניתן להמשיך בחלוקה עד לנקודה בה מגיעים לחלקיק קטן ביותר, שעדיין נושא את תכונות החומר ושאינו ניתן יותר לחלוקה. חלקיק זה זכה בשל כך לכינוי אטום (א-טום משמעו ביוונית בלתי ניתן לחלוקה).

בעת החדשה מי שהמשיך לפתח תיאוריה זו היה ג'ון דלטון. דלטון דימה את האטומים של כל חומר לכדורים הבלתי ניתנים לחלוקה.

בשנת 1803 הוא ניסח ארבעה עקרונות מנחים לתכונותיהם של האטומים:

1. כל יסוד עשוי מחלקיקים קטנים ביותר הנקראים אטומים.
2. האטומים של כל יסוד אינם ניתנים לחלוקה.
3. כל יסוד מורכב מאטומים זהים הנבדלים מאטומים של כל יסוד אחר.
4. תהליך יצירת תרכובות חדשות או תהליך פירוקן ליסודות המרכיבים אותן אינו כרוך ביצירת או "איבוד" אטומים, אלא רק בסידורם מחדש.

דלטון הבדיל בין חומרי יסוד בטבע, כמו גזי המימן והחמצן, לבין תרכובות המכילות אותם במבנה מסודר הקרוי מולקולה, כמו מולקולת מים המורכבת מגזי מימן וחמצן. מולקולה אחת של מים מורכבת משני אטומי מימן ומאטום אחד של חמצן.

מבנה מולקולה המורכבת מאטומים


דלטון מצא שלאטומי גז המימן יש את המשקל הכי נמוך בטבע. מסיבה זו הוא קבע את המימן להיות יחידת הבסיס לחישוב משקליהם של שאר יסודות הטבע ביחס אליו. כל משקל של אטום מיסוד אחר יהיה כפולה כלשהי של משקל אטום המימן.

דלטון הגיע למסקנה שכל חומר יסוד מקבל עליו תכונות שונות בהתאם לסוג האטומים שלו. כל חומר שהוא תרכובת של יסודות שונים מקבל עליו תכונות שונות בהתאם לחומרי היסוד המרכיבים אותו ובהתאם ליחס הכמותי שביניהם.

עבודתו של דלטון הניחה את התשתית לבניית הטבלה המחזורית של היסודות בטבע וסידורם בה בהתאם לתכונות השונות של האטומים שלהם.

אבל מהו בעצם האטום? האם הוא באמת עשוי מקשה אחת הבלתי ניתנת לחלוקה יותר?

כדי לענות על שאלות אלו תצטרך להתבצע חקירה נוספת של האטום ומבנהו.
על התקדמות בנושא זה נלמד בפרק הבא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - מודלים קלאסיים למבנה האטום : ספקטרום הפליטה של אטום מימן | מודל האטום של דלטון | מודל האטום של תומסון | המטען הסגולי של האלקטרון | ניסוי מיליקן | ניסוי ראתרפורד | מודל האטום של רתרפורד | סיכום ]