המודל הדואלי של האור


המודל הדואלי של קרינה אלקטרומגנטית

אחרי הבנת ההסבר לתופעת הפוטואלקטריות והבנת ההסבר לתופעת אפקט קומפטון החלה להתגבש ההכרה כי האור אינו רק תופעה חלקיקית או רק תופעה גלית. לפי תיאוריה חדשה האור הנראה, כמו כל אנרגיה אלקטרומגנטית, הוא תמיד גם חלקיק וגם גל בו-זמנית. הקרינה האלקטרומגנטית היא גלקיק אם תרצו לפי מונח חדש.

לפעמים יבואו לידי ביטוי התכונות החלקיקיות של האור כמו באפקט הפוטואלקטרי ובאפקט קומפטון ולפעמים יבואו לידי ביטוי התכונות הגליות שלו כמו בתופעות העקיפה וההתאבכות.

במכאניקה הקוונטית מקובל לראות את האור וכל סוג של קרינה כמורכב מאוסף של חבילות–גל. כל חבילת-גל שכזו יכולה להקנות לקרינה תכונה גלית או תכונה חלקיקית – הכול בהתאם לנסיבות. אותה חבילת-גל נקראת פוטון שהינו גם חלקיק מיוחד בכך שהוא חסר מסה ובעל תכונות גליות כמו משרעת ואורך גל.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - המודל הדואלי של האור : קרינת X | קרינת גוף שחור | חידת הקטסטרופה של האולטרא-סגול | קבוע פלאנק וקוונטת אנרגיה | חידת האפקט הפוטואלקטרי | פתרון האפקט הפוטואלקטרי | אפקט קומפטון | המודל הדואלי של קרינה אלקטרומגנטית | סיכום ]