פוטנציאל חשמלי ומתח חשמלי


סיכום - אנרגיה פוטנציאלית חשמלית


בחלק זה הכרנו את מושג האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית Ep. מתוכו הגדרנו את מרחב הפוטנציאל החשמלי Vp שיוצר סביבו מטען חשמלי ואת המתח החשמלי V.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• הכוח החשמלי הפועל בין מטענים חשמליים מקנה להם אנרגיה פוטנציאלית חשמלית

Ep = kq1q2 / r

• הפוטנציאל החשמלי שיוצר מטען חשמלי Q בנקודה מסוימת מוגדר כאנרגיה הפוטנציאלית החשמלית שיקבל מטען בוחן חיובי בגודל יחידת מטען אחת שיוצב באותה נקודה
Vp = Ep / q = k Q / r

• המתח החשמלי Vשבין שתי נקודות מוגדר כהפרש הפוטנציאלים החשמלי ביניהן

• בתוך השדה החשמלי קיימים משטחים שווי פוטנציאל חשמלי

• בתוך שדה חשמלי אחיד מתקיים
E = V / d

• הפוטנציאל החשמלי מחוץ (r>R) לקליפה כדורית שרדיוסה R
Vp = k Q / r

• הפוטנציאל החשמלי מחוץ (r>R) לכדור טעון שרדיוסו R
Vp = k Q / r

• הפוטנציאל החשמלי בנקודה בקו ההמשך של מוט מוליך טעון וקצר
Vp ≈ kQ / r

• הפוטנציאל החשמלי בניצב לאמצע מוט מוליך טעון וקצר
Vp ≈ kQ / x

בחלק הבא נראה כיצד ניתן להשתמש בהגדרת המתח החשמלי השורר בין שני גופים טעונים כדי להגדיר תכונה חשמלית חדשה – תכונת קיבולת המטען החשמלי שיש לגופים באגירתם אנרגיה חשמלית.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | הפוטנציאל החשמלי והמתח החשמלי : אנרגיה פוטנציאלית חשמלית | פוטנציאל חשמלי | מתח חשמלי | משטחים שווי פוטנציאל | הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי | מתח חשמלי בתוך שדה חשמלי אחיד | הפוטנציאל החשמלי שיוצרים גופים שונים | סיכום ]