תופעת החשמל


סיכום


בחלק זה הכרנו לראשונה את תופעת החשמל ולמדנו על תכונת הכוח החשמלי של המטען החשמלי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• קיימים בטבע שני סוגים של מטען חשמלי אותם נסמן חיובי ושלילי

• בין שני מטענים חשמליים שווי סימן פועל כוח דחייה

• בין שני מטענים חשמליים שוני סימן פועל כוח משיכה

• גוף הוא טעון במטען חשמלי חיובי כשהוא מאבד אלקטרונים

• גוף הוא טעון במטען חשמלי שלילי כשהוא מקבל אלקטרונים

• תופעת כוחות הדחייה והמשיכה בין הפרוטונים והאלקטרונים נקראת תופעת החשמל

• את עוצמת הכוח החשמלי ניתן למצוא בעזרת חוק קולון

Fe = k q1q2 / r2

• גוף טעון חשמלית יוצר השראה אלקטרוסטאטית בגוף מוליך אחר

• בעזרת השראה אלקטרוסטאטית ניתן ליצור גופים הטעונים חשמלית

• האלקטרוסקופ הינו מכשיר למדידת כמות המטען החשמלי הנמצאת בגוף

בחלק הבא נרכוש את הכלים ואת הידע לבחינת השפעת הכוח החשמלי שמשרה המטען החשמלי בסביבה בה הוא נמצא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - חשמל | תופעת החשמל : מבוא | המטען החשמלי | מבנה האטום | הכוח החשמלי וחוק קולון | השראה אלקטרוסטאטית | טעינת גוף במטען חשמלי סטאטי | אלקטרוסקופ | סיכום ]