השראה אלקטרומגנטית


מבוא


בפרקים הקודמים ראינו שהשדה המגנטי B מפעיל כוח מגנטי F על מטען חשמלי נע, כמו למשל, זרם חשמלי I. הכוח המגנטי הוא תמיד ניצב למישור שנפרש על-ידי כיוון השדה המגנטי וכיוון הזרם החשמלי. הכלל שמקשר בין כיווני השלושה הוא כלל יד ימין ("אקדח FBI").

את נכונות הקשר שלעיל ניתן להוכיח בעזרת ניסוי.

בתוך שדה מגנטי נציב מוט מוליך, כך שהוא יכול לנוע בו בחופשיות. את המוט נחבר למקור מתח שיזרים בו זרם חשמלי. העברת הזרם החשמלי בקוטביות אחת הפעילה כוח מגנטי על המוט בכיוון מסוים והמוט ביצע תנועה לאותו כיוון. שינוי של כיוון הזרם החשמלי שינה גם את כיוון הכוח המגנטי והמוט ביצע הפעם תנועה לכיוון ההפוך.


מניסויים אחרים שנערכו התגלה כי קשר זה פועל גם בכיוון ההפוך!

כלומר, ננתק מהתיל את מקור המתח ונחבר במקומו גלוונומטר למדידת זרם. כעת, אם נפעיל כוח ידני על המוט, כך שיבצע תנועה בכיוון מסוים, נגלה שפתאום זורם בו זרם חשמלי. אם נניע את המוט בכיוון ההפוך נגלה שזורם בו זרם חשמלי בקוטביות הפוכה.

חשוב לציין שעוצמת הזרם החשמלי הנמדדת בניסוי כזה היא מאוד חלשה.

בפרק הבא נסביר תופעה זו ונדון בה לעומק.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - השראה אלקטרומגנטית : מבוא | כאמ מושרה וזרם מושרה | חוק ההשראה של פרדיי | חוק לנץ | השראה עצמית | משרן חשמלי | האנרגיה האגורה במשרן | סיכום ]