השראה אלקטרומגנטית


סיכום


בחלק זה למדנו על תופעת ההשראה האלקטרומגנטית – שינוי בשטף המגנטי גורם ליציאת כא"מ משרה שיכול להזרים זרם מושרה בעת סגירת מעגל חשמלי. יישום מעשי אחד של ההשראה הוא ההתקן החשמלי משרן הנמצא במעגל החשמלי.

נסכם בנקודות את אשר למדנו בחלק זה:

• הכא"מ והזרם המושרה הנוצרים במוט מוליך הנע בניצב לקווי שדה מגנטי הם

ε = B L v
I = ε / R = B L v / R

• חוק ההשראה של פרדיי: הכא"מ המושרה שווה לקצב השינוי בשטף המגנטי

ε = ΔΦB / Δt

• חוק לנץ: הכא"מ המושרה יוצר זרם מושרה הפועל להתנגד לסיבה שיצרה אותו

• השראה עצמית: כאשר מחברים סליל למעגל חשמלי ומשנים את עוצמת הזרם החשמלי הזורמת דרכו יתקבל בסליל כא"מ מושרה וזרם מושרה המתנגדים, לפי חוק לנץ, לסיבת היווצרותם

• עבור משרן מסוג סילונית הכא"מ המושרה הוא

ε = -n dΦB / dt
או
ε = -L dI / dt
כאשר
L = μr μ0 n2 A / l

• זרם הטעינה של משרן

I = ε / R (1 - e-(R/L)t)

• זרם פריקה של משרן

I = ε / R e-(R/L)t

• האנרגיה האגורה במשרן

U = L I2 / 2

בחלק הבא נראה כיצד ניתן בהסתמך על ההשראה האלקטרומגנטית להמיר אנרגיה מכאנית לייצור חשמל ולהעבירו על פני מרחקים גדולים.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - השראה אלקטרומגנטית : מבוא | כאמ מושרה וזרם מושרה | חוק ההשראה של פרדיי | חוק לנץ | השראה עצמית | משרן חשמלי | האנרגיה האגורה במשרן | סיכום ]