המודל החלקיקי של האור


תופעת האור

תופעת האור היא תופעה פיזיקאלית מיוחדת אשר היוותה נושא מחקר מדעי חשוב בתקופת הרנסאנס. מחקרים אלו באו להסביר כיצד האור נע ממקום למקום וכיצד נצפות תופעות אופטיות שונות הקשורות באור. דוגמאות לתופעות מוכרות שנצפו באור הן אלו שהוסברו בתחום האופטיקה הפיזיקאלית. תופעות מוכרות אלו כוללות את תופעת ההחזרה, השבירה, הנפיצה ומעבר דרך עדשות.

בפרק זה נערוך בנקודות סקירה קצרה של תכונות האור ותופעות הקשורות בו בתחום האופטיקה הפיזיקאלית אשר נזכיר אותן בחלק לימודי זה של "קרינה וחומר". המעוניינים יכולים לחזור על חומר זה בפרוט רב בחלק הדן באופטיקה גיאומטרית שבאתר זה.

• האור נע תמיד בקו ישר.

הוכחה לכך היא שכאשר קיים מחסום במסלול התנועה הישר של קרן האור אין היא יכולה לעקוף אותו ומתקבל אזור מוצל, נטול אור, אחריה.

תנועת האור בקו ישר


• האור נע במהירות סופית וקבועה של 299,792 ק"מ לשנייה בקירוב.

על הניסויים שנערכו במדידת מהירות האור ניתן לקרוא בפרק מיוחד באתר זה הדן במדידת מהירות האור.

• עוצמת האור היא מאפיין משתנה הניתן למדידה כמותית.

דוגמה להכפלת עוצמת ההארה


כאשר מאירים על אזור מסוים בעזרת שני אלומות אור היוצאות משני פנסים מתקבלת עוצמת אור כפולה באותו אזור לעומת כאשר הוא מואר בעזרת רק פנס בודד אחד.

• תופעת ההחזרה של אור

תופעת ההחזרה מתרחשת כאשר קרן אור פוגעת במשטח ומוחזרת ממנו. במקרה זה, זווית ההחזרה שווה לזווית הפגיעה (שתיהן ביחס לניצב למישור ההחזרה בנקודת הפגיעה).

החזרה ממראה מישורית


• תופעת השבירה של אור

תופעת השבירה מתרחשת כאשר קרן אור עובר מתווך מסוג אחד אל תווך מסוג שני. במקרה זה, זווית השבירה וזווית הפגיעה מקיימות את הקשר המתמטי הבא sin i / sin r = n12 (n12 הינו מקדם השבירה התלוי בסוג החומר של שני התווכים).

שבירה של אור


• תופעת הנפיצה של אור

תופעת הנפיצה מתרחשת כאשר קרן אור עוברת דרך מנסרה (פריזמה). במקרה זה, קרן האור מתפצלת למרכיביה, כאשר כל מרכיב נשבר, מוסח בזווית שונה ועובר מסלול באורך שונה בתוך המנסרה עד לצאתו ממנה.

נפיצה של אור


הערה: בפרק זה חזרנו בקצרה על התכונות ועל התופעות הנפוצות הקשורות באור והמוכרות לנו מחיי היומיום, שבהן נדון בחלק לימודי זה של "קרינה וחומר". לא הזכרנו את נושא יצירת דמויות במראות מישוריות, במראות כדוריות בסוגי עדשות שונים וכו' – נושאים שלא ידונו במדריך זה.

קיום תופעת האור מקנה לנו את אחד החושים הנפלאים – חוש הראייה ומעניק לנו את דרך ההסתכלות שלנו על העולם הסובב אותנו ואת תפיסת קיומנו ביקום.

אבל מהו בעצם אור? ממה הוא מורכב? ובמה הוא שונה מהדברים החומריים הסובבים אותנו?

בפרקים הבאים נראה כיצד התמודד המדע עם שאלות אלו ואילו תשובות הוא סיפק להן מאז ועד היום.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - קרינה וחומר | קרינה וחומר - המודל החלקיקי של האור : תופעת האור | הגדרת המודל החלקיקי | הצדקת המודל החלקיקי | התערערות המודל החלקיקי | סיכום ]