המעגל המגנטי


זרמי מערבולת


כפי שראינו בפרק הקודם, ניתן להשתמש בחומר בעל חלחלות מגנטית גבוהה כדי להשיג עוצמת שדה מגנטי גבוהה. החומרים בעלי חלחלות מגנטית גבוהה, כמו פלדה, מתכת וברזל הם גם מוליכים טובים מבחינה חשמלית.

מכיוון שחומר הליבה בעל החלחלות המגנטית הטובה הוא גם בעל מוליכות חשמלית טובה תוכל להתקבל תופעה של השראה בה חלק מהאנרגיה המגנטית מומרת לאנרגיה חשמלית. טרם למדנו על נושא ההשראה, לכן נסתפק בשלב זה באמירה שבמעבר שטף מגנטי משתנה בליבה ייווצרו בליבה זרמים חשמליים קטנים. זרמים חשמליים אלו הם לא שימושיים ומהווים מבחינתנו בזבוז אנרגיה המתבטא בצורת חום.

זרמים חשמליים מושרים אלו בתוך הליבה נקראים זרמי מערבולת שכן הם לא מסודרים ונוצרים בערבוביה בתוך הליבה.

כדי להקטין את הבזבוז הנובע מזרמי המערבולת נהוג לחלק את הליבה לחלקים המבודדים חשמלית אחד מהשני. כך זרמי המערבולת הופכים להיות קטנים יותר וגורמים לבזבוז קטן יותר. למשל, ניתן לבנות את הליבה מפרוסות של חומר בעל חלחלות מגנטית גבוהה המופרדות ומבודדות ביניהן בשכבת ציפוי דקה של לקה מבדדת.

ליבה עשויה מפרוסות מבודדות חשמלית


הערה: שים לב שההפרדה לשכבות מבודדות היא אופקית ומקבילה ביחס לתנועה ולזרימה של השטף המגנטי, כך שהיא אינה חוסמת אותה!

זרמי המערבולת מהווים ביטוי שולי ולא רצוי לתופעה אלקטרומגנטית שהיא דווקא חשובה ושימושית ביותר – ההשראה האלקטרומגנטית, עליה נלמד מייד בחלק הבא.

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | חשמל ומגנטיות - המעגל המגנטי : חלחלות מגנטית | המעגל המגנטי | עוצמת השדה המגנטי | עקומת המגנוט ולולאת המגנוט | חוקי קירכהוף במעגל המגנטי | זרמי מערבולת | סיכום ]