מגנטיות


חוק קולון עבור מגנטים


אם נקרב זה לזה שני מגנטים (שונים או שווים בקוטביות שלהם) נגלה כי ככל שנקרבם זה לזה כך גדל כוח המגנטיות הפועל ביניהם (כוח משיכה או כוח דחייה בהתאמה).

אם כן, כוח המגנטיות הפועל בין שני מגנטים תלוי ביחס הפוך למרחק ביניהם.

כוח המגנטיות הפועל בין שני מגנטים תלוי, כמובן, גם בעוצמת כוח המגנטיות של כל אחד משני המגנטים.

נוכל לנסח את שתי המסקנות שלעיל למשוואה אחת. משוואה זו נקראת חוק קולון, על שם האיש שגילה לראשונה את הקשרים הללו,

F = k m1 m2 / r2

F – הכוח המגנטי הפועל בין שני המגנטים
m1 – עוצמת הכוח המגנטי של המגנט הראשון
m2 – עוצמת הכוח המגנטי של המגנט השני
r – המרחק בין שני המגנטים
k – מקדם נרמול

[לפרק הקודם | לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | מגנטיות : מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]