מגנטיות


מבוא


תופעת המגנטיות הייתה ככל הנראה ידועה לסינים ולמצרים אלפי שנים לפנה"ס. אך התיעוד בכתובים המוקדם ביותר לתופעת המגנטיות הוא מסביבות שנת 600 לפנה"ס לערך, בכתביו של הפילוסוף היווני הידוע תאלס (Thales).

התיעוד הראשון של תופעת המגנטיות מתייחס לעופרות תחמוצת-ברזל מסוג מסוים (Fe3O4) אשר נמצאו באזור העיר מגנזיה (Magnesia) אשר באסיה הקטנה. בעופרות ברזל אלו נצפתה תכונה מיוחדת שלא נראתה בחומרים אחרים. עופרות הברזל המיוחדים הללו משכו אליכם בכוח חתיכות ברזל קלות אחרות והצמידו אותן אליהן.

תופעה ייחודית זו זכתה להיקרא ביוונית בשם מגנס (magnes), על שם העיר הקרובה למקום הימצאותן של עופרות הברזל המגנטיים. מכאן גם השם האנגלי, מגנט, שנמצא בשימוש גם בשפה העברית. הכינוי העברי למגנט הוא "אבן שואבת", אך אנו ניצמד כאן לשם הלועזי המקובל והנפוץ בעולם המדע.

[לפרק הבא]

[ עמוד ראשי - מגנטיות | מגנטיות : מבוא | קוטביות הכוח המגנטי | טבעם של הקטבים המגנטיים | הסבר תופעת המגנט | חוק קולון עבור מגנטים | כיוון קווי הכוח המגנטי | השדה המגנטי | סיכום ]